120,2207
Vesti

Poslovni fakultet u Beogradu

Upis na prvu godinu 2015/2016
Upis studenata na sve fakultete Univerziteta Singidunum je u toku, radnim danom od 8 do 18 časova i subotom od 9 do 14 časova u Danijelovoj 32. Sve informacije se mogu dobiti u studentskom servisu tel: 011/3094 094 ili mejlom na studije|mmnkk|singidunum.ac.rs .   Za on-line prijavu posetite: upis.singidunum.ac.rs .   Kandidati mogu izvršiti upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta Singidunum: u Beogradu, ul. Danijelova 32, radnim danima od 8 do 18 časova i subotom od 9 do 14 časova u Studentskom servisu, u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 4a, radnim danima od 9 do 16 časova i subotom od 9 do 14 časova u Studentskoj službi, u Nišu, ul. Nikole Pašića 28, radnim danima od 9 do 17 časova i subotom od 9 do 14 časova u Studentskoj službi. Za upis je potrebno dostaviti: Diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (original ili overene fotokopije) Dve slike 3.5 x 4.5 cm Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) Dokaz o uplati školarine (minimalno 10%) Dokaz o uplati upisnog materijala (10 EUR) Dokaz o uplati osiguranja (300 din) Za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu – rešenje o nostrifikaciji diplome od strane Ministarstva prosvete ili potvrdu da je dokumentacija predata na razmatranje   Zvaničan kurs evra za mesec septembar je 120,2207 dinara Tekući račun za sve uplate: 160-360190-86 Poziv na broj: Vaš jedinstveni matični broj (JMBG)
Udruženje internih revizora Srbije preporučuje Singidunum
Udruženje internih revizora Srbije je u svrhu što kvalitetnijeg obrazovanja i usavršavanja struke, uradilo istraživanje na temu: Na kojim univerzitetima u Srbiji možete da naučite nešto o internoj reviziji ( Bilten 2/2015 ).     Interna revizija se u Srbiji na: osnovnim studijama izučava na tri fakulteta od čega su dva fakulteta Univerziteta Singidunum - Poslovni fakultet u Beogradu i Poslovni fakultet u Valjevu. master studijama na tri fakulteta od čega se posebno izdvaja Poslovni fakultet u Beogradu Univerziteta Singidunum.   Istovremeno je istaknuto da je na Poslovnom fakultetu u Beogradu na master studijama akreditovan poseban studijski program Interne revizije i forenzike. Ovaj program obezbeduje studentima sticanje veština i znanja koja im pomažu da obave poslove interne revizije, racunovodstvene i revizijske forenzike, evaluacije i rizika, odmah po narudžbini, a pruža im i osnove za početak priprema za polaganje za međunarodne sertifikate kod Instituta internih revizora IIA. Na ovom programu, kao obavezni, izučavaju se predmeti: Metodologija društvenih istraživanja, Revizija i srodne usluge reviziji, Forenzicko racunovodstvo i Pravne osnove forenzike, dok se kao izborni predmeti, od kojih se biraju dva, izucavaju: Principi interne revizije, Forenzika i prevare, i Evaluacija i rizik (prva izborna grupa) i Metodologija interne revizije, Metodologija forenzičke revizije i Specijalni bilansi (druga izborna grupa).   U istom biltenu knjiga profesora Mileta Stanišića Interna revizija u izdanju Univerziteta Singidunum se preporučuje kao literatura za polaganje ispita ovlašćenog revizora kod Komore ovlašćenih revizora .
Radno vreme na Univerzitetu Singidunum
Od ponedeljka 24. avgusta 2015. godine na Univerzitetu Singidunum radi se prema regularnom radnom vremenu:   Univerzitet Singidunum Beograd Ulica Danijelova 32: Studentski servis - radnim danima od 8.00 do 18.00 časova, subotom od 9.00 do 14.00 časova. Biblioteka - radnim danima od 8.00 do 20.00 časova, subotom od 9.00 do 15.00 časova. Služba za poslediplomske studije - radnim danima od 8.00 do 18.00 časova, subotom od 9.00 do 14.00 časova. Računarski centar - radnim danima od 8.00 do 18.00 časova, subotom od 9.00 do 14.00 časova. Računovodstvo i pravna služba - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom od 9.00 do 14.00 časova. Profesorka zbornica – konsultacije se održavaju od ponedeljka 24. avgusta prema važećem rasporedu za akademsku 2014/2015. godinu. Rektorat - radnim danima od 8.00 do 18.00 časova, subotom od 9.00 do 14.00 časova. Ulica Kumodraška 261a: Profesorka zbornica – konsultacije se održavaju od ponedeljka 24. avgusta prema važećem rasporedu za akademsku 2014/2015. godinu. Studentski servis - radnim danima od 10.00 do 18.00 časova, subotom od 9.00 do 14.00 časova.   UPIS NA I GODINU SVIH FAKULTETA INTEGRISANOG UNIVERZITETA obavlja se u prostorijama Studentskog servisa, ulica Danijelova 32, svakog radnog dana od 08.00 do 18.00 časova i subotom od 9.00 do 14.00 časova.     Centri: Centar Novi Sad - radnim danima od 09.00 do 16.00 časova, subotom 09.00 do 14.00. Centar Niš - radnim danima od 09.00 do 17.00 časova, subotom od 09.00 do 14.00.
Septembarski ispitni rok
Prijava ispita za septembarski ispitni rok počinje 24.08.2015. godine. Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pred ispit. Prijava ispita vrši se po ustaljenoj proceduri najkasnije 2 dana pred ispit, ne računajući dan ispita. Cena redovne prijave ispita je 500 dinara po ispitu. Prijavu ispita nakon isteka roka moguće je izvršiti najkasnije 24 sata pre održavanja ispita po ceni od 3.000 dinara. Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita. Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina prema ugovoru o studiranju koji je student potpisao prilikom upisa u tekuću školsku godinu.
Studenti Univerziteta Singidunum dobitnici stipendija NR Kine
U cilju daljeg jačanja mobilnosti studenata između Univerziteta Singidunum i univerziteta i fakulteta u Narodnoj Republici Kini, Odeljenje za kulturu i obrazovanje pri ambasadi Narodne Republike Kine u Republici Srbiji dodelilo je stipendije Vlade Narodne Republike Kine studentima osnovnih, master i doktorskih studija na Univerzitetu Singidunum.   Fotografija iz arhive (Takmičenje iz kineskog jezika i kulture)     Nakon objavljenog konkursa u februaru 2015. godine stipendije za studije u Kini od Ambasade NR Kine u Srbiji za akademsku 2015/2016. godinu su dobili:   Marko Pavićević za doktorske studije na engleskom jeziku na Univerzitetu Šandung (Shandong University) - završio osnovne i master studije na Univerzitetu Singidunum. Teodora Ilić za master studije na engleskom jeziku na Pekinškom pedagoškom univerzitetu (Beijing Normal University) - osnovne studije završila na Poslovnom fakultetu u Beogradu Univerziteta Singidunum. Silvija Isaki za zimski semestar i kurs kineskog jezika na Pekinškom univerzitetu za jezik i kulturu (Beijing Language and Culture University) - student III godine Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment. Katarina Pavlović za zimski semestar i kurs kineskog jezika na Pekinškom univerzitetu za jezik i kulturu (Beijing Language and Culture University) - student III godine Poslovnog fakulteta u Beogradu.   Stipendije pokrivaju školarinu, studentski dom, mesečne troškove i zdravstveno osiguranje.   Čestitamo našim studentima i dr Biljani Simić Veličković, nastavnici kineskog jezika na uspehu.   Stipendije našim studentima su dokaz značaja učenja kineskog jezika, ali i dokaz odlične saradnje Univerziteta Singidunum i obrazovnih institucija u svetu.
Svečano uručenje sertifikata  "Osnove Pantheona"
U ponedeljak 27. jula 2015. godine, svečeno su uručeni sertifikati studentima Univerziteta Singidunum, polaznicima kursa Osnove Pantheona. Sertifikate su uručili rukovodioci ovog edukativnog kursa prof. dr Nemanja Stanišić i mr Nada Arežina.     Ova dodatna i veoma korisna vannastavna aktivnost na Poslovnom fakultetu u Beogradu se organizuje u saradnji sa privrednim društvom DataLab kao vodeće slovenačke kompanije za razvoj poslovne informatike . Već treću godinu zaredom, studentima Univerziteta Singidunum omogućeno je da steknu veštine i znanja koristeći ovaj poslovno-informacioni sistem i kao i da po završetku kursa polažu završni ispit i steknu sertifikate.
IPC savetovanje na Zlatiboru
Studenti IV godine studijskog programa Poslovne ekonomije - Računovodstvo i revizija su učestvovali na letnjem savetovanju koje organizuje IPC – Informativno poslovni centar Beograd u periodu od 15-18. jula 2015. godine na Zlatiboru. Tema savetovanja: „Novine i aktuelnosti u finansijskom, poreskom, računovodstvenom, budžetskom i pravnom poslovanju privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava“ je interesantna i korisna studentima za proveru i unapređenje znanja stečenih na studijskom programu Računovodstvo i revizija.  Prof. Dr Zoran Petrović je imao izlaganje i diskusiju sa učesnicima u okviru sledećih tema: „Sastavljanje i predaja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu“, „Ugovaranje revizije godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu“ i „Upravljanje rizicima privrednog društva“. Tokom savetovanja studenti su ostvarili kontakte sa računovođama, finansijskim direktorima, internim revizorima, učesnicima savetovanja, kao i sa predavačima od kojih su dobili pohvalu da vladaju aktuelnom regulativom u oblasti računovodstva i revizije.  
Održan Letnji CFO Forum
U junu mesecu je održan tradicionalni Letnji Vivaldi forum finansijskih direktora Srbije na temu lične inicijative na finansijsku stabilnost Srbije. Forum su otvorile važne finansijske teme: makroekonomski izazovi pred Srbijom, lična inicijativa CFO-a u korporacijama, mogućnosti implementacije korporativnih finansija u SME, finansiranju izvoza znanja, ekonomskoj bezbednosti, ulozi žena u preduzetništvu, kao i Zakonu o računovodstvu i reviziji. Na kraju su finansijski direktori pitali novinare šta su to finansije u Srbiji iz njihovog ugla. Profesorka Barjaktarović je istakla da su zaključci brojni, ali jedan zajednički je da svi pojedinci koji utiču na finansijsku stabilnost Srbije, daju ličnu inicijativu.  
Održan BASIQ 2015
Tokom 18. i 19. juna 2015. godine održana je međunarodna konferencija u Bukureštu, u organizaciji Poslovnog fakulteta i Fakulteta za turizam u Bukureštu, i BASIQ. Doc dr Marko Milojević je imao izlaganje, kao rezultat zajedničkog istraživanja sa prof. dr Slobodanom Čerovićem i prof. dr Lidijom Barjaktarović, na temu Uticaja povećanog rizika zemlje na regularnost finansijskih izveštaja privrednih subjekata koji posluju u Republici Srbiji. Istraživanje je obuhvatilo 4029 srednjih i velikih preduzeća koja posluju u Srbiji, u periodu od 2009. do 2013.godine. Indikatori koji su analizirani su operativni profit i neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (iz finansijskih izveštaja dostupnih na sajtu Agencije za privredne registre). Metode koje su korišćene su Benfordova analiza, Z-test, Chi square test i SK statistic. Docent Milojević je zaključio da je rezultat istraživanja da postoji osnov da se sumnja u ispravnost finansijskih izveštaja s obzirom na učestalost pojavljivanja cifara 1, 3 i 4 u anliziranim indikatorima.
Obeležen Dan Univerziteta Singidunum
Svečanom sednicom i dodelom diploma obeležen je 28. jun - Dan Univerziteta Singidunum.     Na svečanoj sednici, kojoj su prisustvovali profesori, asistenti, studenti i gosti Univerziteta Singidunum, govorili su naši studenti: Viktoria Greenless Deenise iz Norveške Ruth Watiri iz Kenije Kiril Boldirev iz Rusije Ali Elsadai iz Libije Nawal Jibrahim iz Libije Oleg Dobrovoljski iz Ukrajine, kao i Aleksandar Nikezić, predsednik Studentskog Parlamenta Univerziteta Singidunum.     Studenti iz svih krajeva sveta su govorili zbog čega su se odlučili da studiraju baš na Univerzitetu Singidunum i prisutnima preneli svoja pozitivna iskustva o studentskom životu na Singidunumu.     U ime nenastavnog osoblja govorila je Jasmina Raković, šef studentske službe, a u ime svih profesora, nastavnika stranih jezika, asistenata i saradnika u nastavi obratio se prof. dr Mladen Veinović, prorektor za nastavu.     Prof. dr Milovan Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum je u svom govoru podsetio na aktivnosti u akademskoj 2014/2015. godini i predstavio neke od planova za naredni period.     Obeležavanje Dana Univerziteta nastavljeno je svečanom dodelom diploma.     Fotografije sa svečane dodele diploma možete pogledati u fotogaleriji sajta ili na facebook stranici Univerziteta Singidunum .
Stipendija kompanije Yellow pages
Kompanija Yellow Pages nudi studentima Univerziteta Singidunum, studijskog programa Marketing i trgovina (modul Marketing i menadžment) dvogodišnju stipendiju. Program je osmišljen tako da studenti u toku dve akademske godine radnim danima (u terminima koje nastava dozvoljava) budu angažovani na početnim pozicijama u kompaniji. Poslovi koje bi stipendisti obavljali su vezani za kreiranje baze podataka, održavanje kontakata sa postojećim i uspostavljanja kontakata sa novim klijentima kompanije. Nakon dve godine, a po diplomiranju studenti bi ovladali relevantnim veštinama i stekli uslov za postavljenje na neku od menadžerskih pozicija. Uslovi za dobijanje stipendije: Da ste trenutno student II godine Marketinga i trgovine Željni znanja Da imate radne navike Izražene veštine pisane i usmene komunikacije Poznavanje jezičkih i pravopisnih normi srpskog jezika Dobro poznavanje engleskog jezika Studenti kojima bude odobrena stipendija u obavezi su da redovno polažu ispite na Fakultetu i da savesno izvršavaju radne obaveze u kompaniji. Svi zainteresovani studenti treba da pošalju CV na careers|mmnkk|singidunum.ac.rs nakon čega će biti pozvani na prijemni intervju. Ukoliko Vam je potrebna pomoć u izradi biografije pogledajte na sajtu Centra za razvoj karijere termine individualnih savetovanja  careers.singidunum.ac.rs/individualno-savetovanje .
CESIM poslovna simulacija - Ernst & Young
U subotu, 13. juna 2015. godine, održana je CESIM poslovna simulacija kao deo procesa selekcije za korporaciju Ernst Young. Učestvovalo je preko 60 kandidata u Srbiji i 20-ak kandidata u BiH i Crnoj Gori sa kojim je simultamo održavana Skype veza. Simulaciju je preko on-line CESIM platforme vodio Branko Budanović. Učesnci su prvo pojedinačno, a potom grupno donosili odluke boreći se za što povoljniju poziciju na tržištu, sa mogućnošću korekcije svojih strateških odluka u narednom krugu simulacije. Ciljevi su se kretali od osvajanja tržišnog učešća za date proizvode (mobilne telefone) pa do ostvarenja što veće cene deonice sopstvene kompanije. Na kraju simulacije, timovi su grupno prezentovali svoje poslovne strategije izvršnom rukovodstvu korporacije Ernst Young, koja je visoko ocenila kako CESIM platforme tako i logističku podršku Univerziteta Singidunum, kao domaćina ove poslovne simulacije.
Informatičke veštine za mlade ekonomiste
Skup povodom uspešnog završetka projekta Informatičke veštine za mlade ekonomiste, realizovanog u saradnji sa Ambasadom SAD u Srbiji, održan je 16. juna ove godine na Univerzitetu Singidunum. Predstavnici privrede, gosti iz Ambasade, profesori, studenti i članovi projektnog tima imali su priliku da razmene utiske i sumiraju najznačajnije rezultate projekta: Formiranje i rad Savetodavnog odbora sačinjenog od predstavnika iz privrede, Definisanje liste informatičkih veština važnih za mlade ekonomiste koji traže posao 48 sertifikovanih polaznika kursa Napredni Excel za ekonomiste Unapređenje saradnje Univerziteta sa informatičkim kompanijama u oblasti obrazovanja i sertifikacije       U toku završne svečanosti uručeni su sertifikati polaznicima kursa, kao i zahvalnice predstavnicima Ambasade i kompanija uključenih u projekat.     Projekat Informatičke veštine za mlade ekonomiste predstavlja odgovor na uočen potencijal unapređenja zapošljivosti studenata i mladih stručnjaka ekonomske struke kroz razvoj tehničkih veština u oblasti informacionih tehnologija, u skladu sa potrebama privrede.
Studirajte na engleskom jeziku
Univerzitet Singidunum akreditovao je svoje studijske programe i na engleskom jeziku. U toku je upis za osnovne akademske studije na engleskom jeziku za školsku 2015/2016. godinu.     Zainteresovani kandidati koji žele da studiraju na engleskom jeziku zajedno sa vršnjacima, koji na Univerzitet Singidunum dolaze iz preko 40 zemalja sveta, više informacija mogu dobiti u Studentskom servisu, u ul. Danijelova 32, radnim danom od 08 do 18 časova i subotom od 09 do 14 časova, putem telefona: 011/ 3094-094 i putem mail-a: study|mmnkk|singidunum.ac.rs   Za nastavu na engleskom jeziku akreditovani su:   POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU Studijski program - Poslovna ekonomija Moduli studijskog programa : Računovodstvo i revizija Marketing i menadžment Finansije i bankarstvo Upravljanje ljudskim resursima (HR)   FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELIJERSKI MENADŽMENT Studijski program - Turizam i hotelijerstvo Izborne opcije studijskog programa : Turizam Hotelijerstvo Gastronomija   FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO Studijski program - Informatika i računarstvo Studijski program - Informacione tehnologije TEHNIČKI FAKULTET Studijski program - Elektrotehnika i računarstvo Izborne opcije studijskog programa : Elektronske komunikacije Softversko inženjerstvo Energetska efikasnost  
Gostovanje prof. dr Milovana Stanišića na RTV Pink
Prof. dr Milovan Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum gostovao je u subotu 13. juna 2015. godine u Jutarnjem programu RTV Pink, kao sagovornik u analizi dnevne štampe.   
Provera podataka za izradu diploma
Obaveštavamo studente koji su diplomirali u periodu od decembra 2014. do juna 2015. godine da je potrebno da izvrše proveru podataka za izradu diploma.   Podatke za diplome studenti mogu pogledati na svom Estudent nalogu ili putem Singimail-a i molimo studente da ukoliko primete neku grešku u svojim podacima pošalju mejl na vlakic|mmnkk|singidunum.ac.rs ili iprokic|mmnkk|singidunum.ac.rs do ponedeljka 15. juna 2015. godine.   Studenti koji su zaboravili lozinku za svoj Singimail nalog, mogu zatražiti novu putem adrese erc|mmnkk|singidunum.ac.rs .   Nakon isteka roka za proveru podataka bićete obavešteni o proceduri prijave za prisustvo svečanoj dodeli diploma.
Univerzitet Singidunum © 2015
Univerzitet Singidunum © 2015