119,3137
Vesti

Poslovni fakultet u Beogradu

Informacija o ispitnim rokovima
Obavaštavamo sve studente o Pravilima studiranja iz Zakona o visokom obrazovanju: Pravila studija član 102, stav 9 i 10. Student koji ne položi ispit iz obaveznog predmeta do početka naredne školske godine, upisuje isti predmet. Student koji ne položi izborni predmet, može ponovo upisati isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet. Univerzitet Singidunum je omogućio studentima da ponovni upis (obnovu) nekog predmeta ostvare sa 50% cene u odnosu na prvi upis tog istog predmeta. Univerzitet Singidunum u skladu sa Zakonom, ima definisanih 9 rokova za polaganje. Redovni ispitni rokovi su: januar, februar, jun, jul, septembar 1 i septembar 2, dok su vanredni ispitni rokovi april, novembar i decembar. Vanredni ispitni rokovi su namenjeni studentima koji su ponovo upisali neki predmet, kao i studentima koji su u toku leta boravili na tzv. Work&Travel programima (za šta je neophodan dokaz). U narednom novembarskom i decembarskom roku ispite mogu prijavljivati isključivo studenti koji su definisali svoj status studiranja (upisali akademsku 2017/2018. godinu ili obnovili predmete) ili su boravili na W&T programu.
Takmičenje Case Study Challenge
U organizaciji Privredne komore Srbije, Delegacije EU u Srbiji i EU Info centra 16. i 17. novembra u PKS održano je takmičenje Case Study Challenge sa temom Metro Cash and Carry, on - line prodaja, na kojem su učestvovali timovi Univerziteta Singidunum, Beograd, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta za ekonomiju, IT menadzment i kreativnu produkciju i Tim srednjih škola, Beograd. Univerzitet Singidunum predstavljao je tim Poslovnog fakulteta u sastavu: Mihailo Todorović, Marija Savić, Aleksandra Milosavljević, Hristina Nikolić i Vukasin Obradović.
Internacionalni dan računovođa na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum
Internacionalni dan računovođa na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum proslavljen je radno 16.11.2017.g. nizom stručnih predavanja studentima IV godine Poslovnog fakulteta, modula Računovodstvo i revizija i đacima Druge ekonomske škole iz Beograda i njihovim profesorima. Generalna tema predavanja bila je Izazovi profesije forenzički računovođa i revizor. Đacima i studentima obratili su se Miroslava Gaćeša, ACCA, CPA, Direktor u Sektoru poslovnog konsaltinga  Deloitte; Miloš Mitrić, partner i direktor DFK Konsultant-Revizija - DFK International i Marija Radovanović,  Credit Fraud Manager, Raiffeisen bank. Miroslava Gaćeša, Direktor u sektoru poslovnog konsaltinga Deloitte, kao revizor sa dugogodišnjim iskustvom u praksi eksterne revizije i forenzičke revizije, provela je studente i đake kroz osnovne faze istrage kriminalnih radnji korupcije i istakla da je uloga forenzičkog revizora da prikupi dokaze koristeći odgovarajuću metodologiju i da ih preda klijentu, odnosno advokatskoj kancelariji za koju je angažovan u istrazi.  Ova profesija zahteva značajno radno angažovanje, odgovarajuće licence za rad, kao i profesionalnu izdržljivost jer se pretražuju velike količine dokumentacije u hard copy-ju, kao i digitalni podaci, podaci prikupljeni u intervjuima sa zaposlenima i skeniranju eksternog okruženja. Miloš Mitrić, partner i direktor DFK Konsultant-Revizija - DFK International je u svom izlaganju istakao važnost multidisciplinarnih znanja koja forenzički revizor mora posedovati kako bi efikasno obavio istražne radnje za klijenta i naglasio đacima i studentima da nakon završenog fakulteta moraju dalje da se usavršavaju  i stiču stručne licence. On je predstavio i osnovne rezultate istraživanja organizacije ACFE iz izveštaja Report to the nation iz 2016.g. Gospodin Mitrić je istakao da prevarne radnje u finansijskim izveštajima po učestalosti čine ispod jedne trećine svih radnji, ali po ekonomskoj šteti, odnosno gubitku koji izazivaju predstavljaju najteže oblike krivičnih dela u privredi. Marija Radovanović, Credit fraud manager Raiffeisen bank,  naglasila je potrebu za učenjem i sticanjem znanja koja ne prestaje završetkom fakulteta već traje u kontinuitetu tokom celokupne radne karijere, pogotovo ako je u pitanju karijera  credit fraud manager-a. Takođe, istakla je da je ova profesija veoma značajna sa aspekta banaka i finansijskih institucija i da je prilikom otkrivanja prevara važno da se forenzičar stavlja u poziciju kako razmišlja počinilac prevarne radnje kako bi efikasno otkrio prevaru. Gospođa Marija Radovanović je istakla i značaj interne revizije kao jednog od glavnih stubova otkrivanja prevara u organizacijama različitih delatnosti.
Gostujuće predavanje predstavnika „Stanišić Audit”-a
Na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum, 14.11.2017. godine studentima IV godine studijskog programa Računovodstvo i revizija predstavnici „Stanišić Audit“-a su prezentovali primenu softvera CaseWare. Na predmetu Metodologija revizije studente je sa ovim softverom, koji u svom poslovanju koristi većina revizorskih kuća, upoznala u ime revizorske kuće „Stanišić Audit“ Bojana Stanišić, revizor i licencirano ovlašćeno lice u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma U toku prezentacije studenti su imali priliku da se na praktičnim primerima upoznaju sa primenom softvera. Studenti su mogli kroz interakciju sa predstavnikom „Stanišić Audit“-a da saznaju sve što ih interesuje o softveru CaseWare, načinima njegove impelementacije u različitim poslovnim okruženjima. Prezentacija je izazvala interesantnu diskusiju na relaciji studenti, profesor i gost predavač. Studenti su se zahvalili na kraju prezenacije i diskusije Bojani Stanišić na prenetim znanjima. Fotografije sa predavanja možete da pogledate na sledećem linku.
Predavanje internog revizora za studente
Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum u okviru nastave iz predmeta Revizija je organizovao gostujuće predavanje Sanje Denčić licenciranog internog revizora. Iskustvo u oblasti interne revizije stekla je radeći više od 12 godina u UNIQA osiguranju u internoj reviziji ovog Društva. Tema predavanja: „Definicija interne revizije iz perspektive prakse“ je bila interesantna za studente koji planiraju da se u daljem profesionalnom razvoju opredele za oblast interne revizije. Predavanje je održano 14.11.2017. godine za studente III godine studijskog programa Računovodstvo i revizija. Studenti su na osnovu predavanja prepoznali važnost interne revizije u sistemu korporativnog upravljanja i izrazili zahvalnost za predavanje kao i za odovore na postavljena pitanja. Fotografije sa predavanja možete da pogledate na ovom linku . 
Risk menadžment radionica
Dana 13.11.2017. godine održana je Risk menadžment radionica pod nazivom "Da li odobriti ili ne odobriti kredit pravnom licu Kop d.o.o.?" Članovi žirija su bili: Aleksandar Vasilski, osnivač i direktor Valor grupe, Željko Petrović, direktor kreditne analize Banca Intesa a.d. Beograd, Biljana Lazarević, partner i konsultant Casa Forte Beograd, Nikola Vučković, finansijski analitiča MicroFinance Project Beograd i Ivan Stamenković, direktor MicroFinance Project Beograd. Učesnicima risk menadžment radionice su se obratili profesorka Lidija Barjaktarović, kao organizator radionice, i svi članovi žirija. Posebnu pažnju je privuklo izlaganje Nikole Vučkovića, alumniste Poslovnog fakulteta u Beogradu, koji je istakao da mu je učešće u risk menadžment radionicama pored sticanja novih znanja, obezbedilo odgovarajuće prakse i zaposlenje u MicroFinance Project Beograd i pre nego što je dilomirao. Studenti su prišli zadatku veoma studiozno i prezentovali svoja rešenja na najbolji mogući način, trudeći se da ubede žiri u ispravnost svojih stavova. Najbolji timovi su bili: (1) Pavlović Tijana, Pantelić Marko, Savić Ilija, Vasić Ilija; (2) Vuković Dušan, Radović Nikola, Todorović Mihailo; (3) Kankaraš Valentina, Marković Teodora, Marić Petar. Najbolji pojedinici su bili: Marić Petar, Todorović Mihailo i Novaković Aleksandra. Nagradu, u formi prakse su ostvarili sledeći studenti: Novaković Aleksandra u Valor grupi, Milosavljević Aleksandra i Nenad Dimitrijević u Casa Forte . MicroFinace Project će naknadno doneti odluku o najboljim pojedincima kojima će obezbediti praksu. Poslovni fakultet u Beogradu će i dalje organizovati radionice sa predstavnicima privrede, kako bi studenti stekli korisna praktična znanja.
Mobilnost studenata - WSPA, Poljska
Međunarodna kancelarija Univerziteta Singidunum objavljuje konkurs za jednu Erazmus + studentsku mobilnost za Univerzitet WSPA iz Lublina - Poljska , za letnji semestar školske 2017-2018 godine. Na konkurs se mogu prijaviti studenti Poslovnog fakulteta i Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum koji su u akademskoj 2016/2017. godini upisali drugu ili  treću godinu studija. Zainteresovani studenti treba da pošalju CV, motivaciono pismo i listu položenih ispita sa prosekom ocena na internationaloffice|mmnkk|singidunum.ac.rs najkasnije do petka 17. novembra 2017. godine . Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem mejla ili na telefon 011 3093 209.
Regionalna konferencija o preduzetništvu mladih Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine
Dana 8. novembra 2017. godine u prostorijama hotela Metropol u Beogradu održana je Regionalna konferencija o preduzetništvu mladih Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine . Uz učešće predstavnika Vlada, Ministarstava, Razvojnih agencija, Privrednih komora, Narodnih banaka i Udruženja mladih preduzetnika svih triju zemalja, učestvovao je i Univerzitet Singidunum kao predstavnik obrazovnih institucija. Na panelu III čija je tema bila: Inovativnost i obrazovanje, ispred Univerziteta Singidunum je učestvovao profesor dr Zoran Jović. Konferencija je ocenjena kao veoma uspešna uz donošenje sledećih zaključaka: Visoka nezaposlenost mladih u odnosu opšte populacije zahteva da oni, uz pomoć države, svoju budućnost stvaraju kroz preduzetništvo; Vlade država učesnica preduzele su korake da olakšaju i podstaknu preduzetništvo, ali ne u dovoljnoj meri; Potrebno je da se usvoje dodatne mere po uzoru na zapadne zemlje; Predlog je da se mladi preduzetnici u početnom period oslobode poreskih obaveza; Predlog je da se ubrzaju procedure i smanje administrativne prepreke pri pokretanju poslovanja; Predlaže se da banke budu fleksibilnije; Neophodna je edukacija građana i da se kroz obrazovni sistem uvede finansijska pismenost i preduzetništvo mladih; Promena svesti mladih i podstrek da se otisnu u preduzetničke vode, da se manje oslanjaju na državu i državni posao, a sa druge strane da i država prepozna korist o privatnog preduzetništva. Univerzitet Singidunum će i u buduće podržavati inicijative za razvoj preduzetništva.
Zaključak okruglog stola
Okrugli sto pod nazivom ”Kretanja na svetskim finansijskim tržištima i njihov uticaj na Srbiju” koji je održan 20. septembra 2017. godine na Univerzitetu Singidunum, izazvao je veliko interesovanje kako stručne, tako i naučne javnosti. U vezi sa tim, zaključni diskusije objavljeni su u časopisu Svet osiguranja.
Konkurs za mobilnost studenata- EISTI, Francuska
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum raspisuje konkurs za četiri stipendirane studentske mobilnosti u letnjem semestru akademske 2017/18, za univerzitet EISTI u Francuskoj .  U ponudi su dva programa iz sledećih oblasti: 1. Big data : Data Analytics, Data Science, Data Architecture 2. Quantitative Finance and Risk Management Mobilnost je namenjena prvenstveno studentima Master studija, ali u obzir dolaze i studenti četvrte godine. Studije se realizuju na engleskom jeziku, ali je poznavanje francuskog jezika prednost. Zainteresovani kandidati treba da pošalju motivaciono pismo, prepis ocena (za intenu upotebu) i CV na srpskom jeziku na internationaloffice|mmnkk|singidunum.ac.rs najkasnije do 10.novembra.
Održano gostujuće predavanje: Tijana Tasovac - Vivid
Dana 18. oktobra 2017. godine je održano gostujuće predavanje gospođe Tijane Tasovac, direktorke istraživačkog tima u marketinškoj agenciji za kvalitativna istraživanja Vivid. Predavanje je održano na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum za studente studijskog programa Marketing i menadžment. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa najnovijom metodologijom realizacije fokus grupa koje predstavljaju veoma popularan metod u kvalitativnim istraživanjima i to posebno u motivacionim istraživanjima potrošača. Studenti su takođe imali priliku da saznaju kako dobijeni rezultati omogućavaju preduzeću da uopšti određene pretpostavke o potrošačima i situacijama na tržištu, dođe do novih ili revitalizovanih ideja, poboljša efikasnost propagandne poruke, shvati motive potrošača, njihov stil života i slično. Gostujuće predavanje je održano u okviru nastave iz predmeta Ponašanje potrošača, kod prof. dr Radmile Živković.
Održana panel diskusija
Dana 25.10.2017. godine održana je panel diskusija pod nazivom: ” Izazovi u upravljanju rizicima usklađenosti poslovanja i interna revizija u finansijskim institucijama ”, u organizaciji Poslovnog fakulteta iz Beograda i Udruženja internih revizora Srbije (UIRS) Učesnici panel diskusije su bili: dr Jozefina Beke Trivunac, CIA, prof. dr Lidija Barjaktarović, Univerzitet Singidunum, Marija Radovanović, Raiffeisen banka, Credit Fraud Manager , Dragan Pešić, CIA, Raiffeisen banka , Rukovodilac Interne revizije, Marija Kićović, UniCredit Bank Srbije, Senior Comliance Officer , dr Nataša Spahić, Direktor direkcije interne revizije OTP banke Srbija i Vladimir Hrle, advokat, savetnik za pitanja korporativnog upravljanja Međunarodne finansijske korporacije, Grupacije Svetske banke. Diskusija je krenula od koncepta modela tri linije odbrane, odnosno povezanosti i jasne razgraničenosti funkcije upravljanja rizicima, usklađenosti poslovanja i interne revizije u finansijskim institucijama. Zaključak diskusije je bio da i pored postojanja tri linije odbrane, ni jedna kompanija ne može da se zaštiti od prevarnih namera pojedinaca. Studenti su izrazili interesovanje da saznaju od stručnjaka iz prakse, koji su važni kriterijumi za odabir posla, i šta su prednosti zaposlenja u eksternoj i internoj reviziji, odnosno forenzičkim finansijama.
Vanredni novembarski ispitni rok - obaveštenje
Vanredni novembarski ispitni rok biće održan od 4. do 10. novembra. Prijava ispita počinje 23. oktobra 2017. godine. Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pre održavanja ispita. Odlukom rukovodstva Univerziteta cena prijave je 500 dinara. Ispit se može prijaviti najkasnije ​pet dan​a​ pre održavanja ispita do 14.00. Nakon toga cena prijave ispita ostaje 3000 dinara. Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita. ​Ukoliko je neko od studenata već uplatio veći iznos višak uplaćenih sredstava ostaje na studentskom računu i može se iskoristiti za prijave ispita u narednim rokovima, kao i za uverenja o redovnom studiranju ili položenim ispitima.​ Prijava ispita vrši se isključivo putem mejla estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs . Mejl mora biti poslat sa Singimail adrese. Kako bi ispit bio prijavljen potrebno je da u mejlu budu navedeni sledeći podaci i dostavljena sledeća dokumentacija (skenirana ili fotografisana): 1. Ime i prezime 2. Broj indeksa 3. Spisak ispita koje treba prijaviti 4. Uplatnica na ime naknade za prijavu ispita 5. Dokaz o učešću na Work &Travel programu (pečatiran i potpisan Ugovor ili strana pasoša na kojoj se nalaz viza); Prijava ispita bez navedene dokumentacije neće biti moguća. Studenti su u obavezi da na svom eStudent nalogu nakon 72 časova od slanja mejla provere da li su im ispiti prijavljeni. Rasporedi ispita biće naknadno objavljeni u sekciji Studenti - Rasporedi - Raspored ispitnih rokova. Vanredni ispitni rokovi su namenjeni studentima koji su ponovo upisali neki predmet, kao i studentima koji su u toku leta boravili na tzv. Work&Travel programima (za šta je neophodan dokaz). U novembarskom roku ispite mogu prijavljivati isključivo studenti koji su definisali svoj status studiranja (upisali akademsku 2017/2018. godinu ili obnovili predmete) ili su boravili na W&T programu.
Svečani prijem nove generacije studenata
Na Univerzitetu Singidunum upriličen je svečani prijem nove generacije studenata, koji će u akademskoj 2017/2018. godini pohađati prvu godinu studija. Bruucoše su pozdravili prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum, prof. dr Mladen Veinović, rektor, prof. dr Slobodan Unković, emeritus, dekani, prodekani, rukovodioci studijskih programa, kao i predstavnici Studentskog parlamenta i studenti stipendisti. Svečanim prijemima prisustvovali su studenti prve godine Poslovnog fakulteta u Beogradu, Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, Fakulteta za informatiku i računarstvo, Tehničkog fakulteta, Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu, kao i studijskog programa Anglistika. Svečanim prijemom brucoša otpočela je i nova akademska godina u Centrima Univerziteta Singidunum u Nišu i Novom Sadu. Brucoše su pozdravili prof. dr Zora Konjović, direktor Centra Novi Sad, prof. dr Bratislav Milovanović, direktor Centra Niš, profesori, asistenti i studenti. Fotografije sa svečanih prijema brucoša možete pogledati na zvaničnoj facebook stranici Univerziteta Singidunum.
Naši profesori na drugom Belgrade wealth forumu
Profesori Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum učestvovali su u radu drugog Belgrade Wealth Foruma, koji je okupio oko 150 učesnika iz 20 zemalja sveta, a koji je održan 28. i 29. septembra 2017. godine u hotelu “Falkensteiner” u Beogradu. Na Forumu su se okupile najveće svetske konsultantske kuće u domenu upravljanja kapitalom i bogatstvom, programa rezidencija i pasoša, investicionog konsaltinga, poreske optimizacije kompanija i pojedinaca i osnivanja i poslovanja kompanija u raznim jurizdikcijama. Predstavljeni su i najnoviji trendovi u privatnom bankarstvu, investicijama i upravljanju kapitalom bogatih klijenata iz sveta, a bilo je reči i o mogućnosti dobijanja drugog državljanstva i poreskih rezidencija u zemljama s najnižim poreskim stopama, kao i najbolje mogućnosti za život i obrazovanje članova porodica potencijalnih rezidenata. Forumu su prisustvovali prof. dr Zoran Jović, prof. dr Zoran Jeremić, prof. dr Tijana Radojević, prof. dr Vule Mizdraković i doc. dr Ivica Terzić.
Naši diplomci: Aleksandra Zvonarić, ManpowerGroup
Zovem se Aleksandra Zvonarić i trenutno sam zaposlena na poziciji Permanent Placement Consultant-a u multinacionalnoj kompaniji ManpowerGroup, koja se bavi sveobuhvatnim rešenjima iz oblasti ljudskih resursa. U toku osnovnih akademskih studija na Univerzitetu Singidunum zainteresovala sam se za oblast ljudskih resursa. Zahvaljujući naprednim studijskim programima i velikom broju vannastavnih aktivnosti koje Univerzitet Singidunum pruža, dobila sam priliku da kroz razne prakse i projekte naučim nešto više o procesima regrutacije i selekcije kadrova. Paralelno sa studiranjem postala sam i aktivan član studentske organizacije AIESEC pri Univerzitetu Singidunum, a ubrzo zatim i potpredsednik za ljudske resurse u okviru iste. Na poziciji potpredsednika za ljudske resurse bila sam odgovorna za procese regrutacije i selekcije kadrova, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Stečena znanja i veštine odlučila sam da unapredim master studijama iz oblasti ljudskih resursa, kako bih stekla formalna znanja iz oblasti kojom želim da se bavim. Kroz celokupno studiranje, a i nakon završenih studija, podrška profesora sa fakulteta i stručnog kadra iz Centra za razvoj karijere mnogo mi je značila. Integrisano teorijsko i praktično znanje koje sam stekla omogućilo mi je da se odmah nakon studija zaposlim u renomiranoj švajcarskoj kompaniji „Pradov GMBH” koja se bavi zapošljavanjem top menadžment kadra u sektoru bankarstva. Nakon dve godine rada sa menadžerima iz evropskog bankarskog sektora usledio je i poziv američke kompanije ManpowerGroup, globalnog lidera iz oblasti ljudskih resursa i više puta proglašavanom najetičnijom kompanijom na svetu. Svim trenutnim i budućim studentima Univerziteta Singidunum bih poručila da iskoriste mogućnosti koje im Univerzitet pruža, kako u pogledu nastavnih, tako i vannastavnih aktivnosti. Program studiranja je koncipiran tako da se prilagodi potrebama savremenog poslovnog ambijenta i nakon završenih studija stiču se znanja koja omogućavaju konkurentnost na tržištu rada. Budući poslodavci će vas prepoznati kao uspešne, mlade profesionalce koji predstavljaju dodatnu vrednost za njihovo poslovanje.
Univerzitet Singidunum © 2017
Univerzitet Singidunum © 2017