123,2647
Vesti

Poslovni fakultet u Beogradu

Upis u prvu godinu akademske 2016/2017. godine
Upis studenata na sve fakultete Univerziteta Singidunum je u toku. Sve informacije se mogu dobiti u studentskom servisu tel: 011/3094-094 ili mejlom na studije@singidunum.ac.rs .   Za on-line prijavu i više informacija posetite: upis.singidunum.ac.rs .   Kandidati mogu izvršiti upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta Singidunum: u Beogradu, ul. Danijelova 32, radnim danima od 8 do 16 časova u Studentskom servisu, u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 4a, radnim danima od 9 do 17 časova u Studentskoj službi, u Nišu, ul. Nikole Pašića 28, radnim danima od 8 do 16 časova u Studentskoj službi.   Za upis je potrebno dostaviti: Diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (original ili overene fotokopije) Dve slike 3.5 x 4.5 cm Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) Dokaz o uplati školarine (minimalno 10%) Dokaz o uplati upisnog materijala (10 EUR) Dokaz o uplati osiguranja (300 din) Za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu – rešenje o nostrifikaciji diplome od strane Ministarstva prosvete ili potvrda da je dokumentacija predata na razmatranje + fotokopija diplome srednje škole Za kandidate strane državljane - potvrda o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u R. Srbiji Za vukovce - overena kopija Vukove diplome    Zvaničan kurs evra za tekući mesec možete pogledati na linku  singidunum.ac.rs/kurs . Tekući račun za sve uplate: 265-1780310001129-52 Poziv na broj: Vaš jedinstveni matični broj (JMBG)
Letnje radno vreme
U periodu od 18. jula 2016. godine do ponedeljka 29. avgusta 2016. godine na Univerzitetu Singidunum radiće se prema sledećem rasporedu: Beograd, Ulica Danijelova 32 Studentski servis - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. Biblioteka - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. Služba za master i doktorske studije - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. Računarski centar - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. Računovodstvo i pravna služba  - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. Rektorat  - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. Beograd, Ulica Kumodraška 261a Administrativne službe neće raditi u navedenom periodu. Svi zahtevi se primaju u Danijelovoj 32. Novi Sad, Ulica Bulevar Mihajla Pupina 4a Studentska služba - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. Niš, Ulica Nikole Pašića 28 Studentska služba - radnim danima od 8.00 do 16.00 časova, subotom ne radi. UPIS NA I GODINU svih fakulteta integrisanog univerziteta u navedenom periodu obavlja se svakog dana u toku redovnog radnog vremena. Konsultacije sa profesorima i druge nastavne aktivnosti neće se održavati u navedenom periodu.
Dodela sertifikata - Educational Course in the Basics of Pantheon
Dana 22. jula 2016. godine, rukovodilac edukativnog kursa Osnove Pantheona - Nada Arežina, u saradnji sa privrednim društvom DataLab, kao vodeće slovenačke kompanije za razvoj poslovne informatike, uručila je sertifikate uspešnim polaznicima kursa. Četvrtu godinu zaredom, studentima Univerziteta Singidunum omogućeno je da steknu veštine i znanja koristeći ovaj poslovno-informacioni sistem, kao i da po završetku kursa polažu završni ispit i steknu sertifikate.
Julski ispitni rok
Prijava ispita za julski ispitni rok počinje 27.06.2016. godine . Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pred ispit. Prijava ispita vrši se po ustaljenoj proceduri putem portal eStudent najkasnije 2 dana pred ispit. Cena redovne prijave ispita je 500 dinara po ispitu. Ispit se može prijaviti jedan dan pred ispit po ceni od 3.000 dinara dostavljanjem uplatnice na adresu estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs . Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita. Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina prema ugovoru o studiranju koji je student potpisao prilikom upisa u tekuću školsku godinu. Julski ispitni rok održaće se u periodu od 04.07.2016. do 16.07.2016 . Raspored ispita se nalazi u sekciji Studenti →  Rasporedi →  Raspored ispitnih rokova . Detaljno uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledećem linku . Ukoliko je ispit prijavljen za junski ispitni rok, a student nije izašao na polaganje, prijava NE VAŽI u julskom ispitnom roku.
Svečana dodela diploma
Svečana dodela diploma biće održana u subotu 25. juna 2016. godine, za studente koji su diplomirali u prethodnom periodu. Mesto održavanja svečane ceremonije je zgrada Univerziteta Singidunum u Kumodraškoj 261a (nov naziv ulice Bulevar Peke Dapčevića).   I GRUPA – Osnovne i master studije (svi fakuleti)  09:00 - 09:30 - 005 - PREUZIMANJE TOGA 09:30 - 10:00 - 001 - OBLAČENJE TOGA 10:00 - 10:30 - 047 - DODELA DIPLOMA 10:30 - 11:00 - 018 - POTPISIVANJE I SLIKANJE 11:00 - 11:15 - 016 - VRAĆANJE TOGA II GRUPA – Doktori nauka 10:00 - 10:30 - 005 - PREUZIMANJE TOGA 10:30 - 11:00 - 001 - OBLAČENJE TOGA 11:00 - 11:30 - 046 - DODELA DIPLOMA 11:30 - 12:00 - 018 - POTPISIVANJE I SLIKANJE 12:00 - 12:15 - 016 - VRAĆANJE TOGA   Korišćenje toga na ceremoniji svečane dodele je besplatno, a uslov da diplomci prisustvuju svečanoj dodeli jeste da se prijave do četvrtka 23. juna 2016. godine do 18 časova lično u Studentskom servisu ili putem e-mail-a: osnovne studije -  bfersisi@singidunum.ac.rs master studije -  alugonja@singidunum.ac.rs doktorske studije -  dorlic@singidunum.ac.rs Mesta u amfiteatrima za dodelu diploma biće numerisana prema brojevima sa rasporeda prijavljenih.
Overa letnjeg semestra
Overa semestra vršiće se u periodu od 10.6.2016. do 20.6.2016. u studentskim službama Univerziteta. Uslov za overu semestra jeste izmiren deo školarine prema ugovoru o studiranju koji je student potpisao prilikom upisa u tekuću školsku godinu.
Međunarodna nedelja u Frankfurtu 2016
Prof. dr Jovan Popesku i prof. dr Lidija Barjaktarović su na poziv Univerziteta primenjenih nauka u Frankfurtu, učestvovali u radu 9. međunarodne nedelje koja je održana od 30. maja do 3. juna 2016. godine. U obimnim i raznovrsnim aktivnostima učestvovalo je 15 nastavnika iz 10 evropskih i vanevropskih zemalja. Prof. Popesku je studentima modula Tourism Management održao predavanja na teme ’’Trends in the Business Travel Market’’ i ’’Trends in Tourist Mobility’’, a prof. Barjaktarović je studentima modula International Business Administration održala predavanja na teme ’’The role of development banks in infrastructure finance in the Republic of Serbia’’ i ’’Infrastructure Finance by Institutional Investors in the Republic of Serbia’’. Naši profesori su učestvovali i u radu simpozijuma ’’Ethics in Academia’’ kao i u aktivnostima povodom ’’Međunarodnog dana’’ u okviru kojeg su predstavljeni svi univerziteti učesnici Međunarodne nedelje. Prof. Popesku i prof. Barjaktarović su imali poseban sastanak sa prof. dr Swenom Schneiderom, dekanom Poslovnog i pravnog fakulteta University of Applied Sciences Frankfurt, koji ih je obavestio da je Univerzitet primenjenih nauka Frankfurt, tokom trajanja Međunarodne nedelje prosledio Univerzitetu Singidunum predlog Memoranduma o razumevanju kojim su definisane osnove za saradnju između dva univerziteta u oblasti razmene studenata i nastavnika kao saradnje u vezi sa izvođenjem pojedinih oblika studija.
Pobednici republičkih takmičenja posetili Univerzitet Singidunum
Pobednici republičkih takmičenja koje je organizovalo Ministarstvo prosvete i Zajednica ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljko-turističkih škola posetili su dana 7. juna 2016. godine Univerzitet Singidunum. Učenicima koji su pokazali najbolje rezultate na republičkim takmičenjima iz računovodstva, statistike, matematike, poslovne ekonomije, osnova ekonomije, trgovinskog poslovanja, besedništva, kreiranja turističkih aranžmana i ugostiteljstva obratili su se prof. dr Goranka Knežević, dekan Poslovnog fakulteta u Beogradu i Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum. Učenici su bili u stručnoj poseti Udruženju banaka Srbije, a svoj boravak u Beogradu su iskoristili da posete Univerzitet Singidunum, kao i Avalu i Kalemegdan gde su im vodiči bili studenti Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment - Nevena Ilić, Sandra Gavrilović i Nikola Baroš. Vladan Nicović, predsednik Upravnog odbora Zajednice ekonomskih škola se zahvalio Univerzitetu Singidunum na pomoći u organizovanju republičkih takmičenja i podršci mladim ekonomistima.
Junski ispitni rok
Prijava ispita za junski ispitni rok počinje 13.06.2016. godine . Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pred ispit. Prijava ispita vrši se po ustaljenoj proceduri putem portal eStudent najkasnije 2 dana pred ispit. Cena redovne prijave ispita je 500 dinara po ispitu. Ispit se može prijaviti jedan dan pred ispit po ceni od 3.000 dinara dostavljanjem uplatnice na adresu estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs . Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita. Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina prema ugovoru o studiranju koji je student potpisao prilikom upisa u tekuću školsku godinu. Junski ispitni rok održaće se u periodu od 20.06.2016. do 02.07.2016 . Raspored ispita se nalazi u sekciji Studenti →  Rasporedi →  Raspored ispitnih rokova . Detaljno uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledećem linku . Ukoliko je ispit prijavljen za junski ispitni rok, a student nije izašao na polaganje, prijava NE VAŽI u julskom ispitnom roku.
Evaluacija rada nastavnog i vannastavnog osoblja
Poštovani studenti, Obaveštavamo Vas da je otvorena elektronska anketa na Vašem estudent nalogu ( estudent.singidunum.ac.rs ), kojom treba da ocenite sve profesore, asistente i nastavnike stranih jezika koji su Vam predavali u ovoj školskoj godini u zimskom i letnjem semestru. Takođe, potrebno je da ocenite i kvalitet usluge vannastavnog osoblja na Univerzitetu. Ova anonimna anketa je važna, jer imate mogućnost da ocenjivanjem i sugestijama direktno date doprinos unapređivanju kvaliteta. Popunjavanje ankete je obavezno kako biste mogli da prijavite ispite u junskom ispitnom roku.
Studenti PFB na V konferenciji internih revizora Srbije
Na osnovu poziva Udruženja internih revizora Srbije, studenti III godine studijskog programa Računovodstvo i revizija Poslovnog fakulteta u Beogradu Univerziteta Singidunum učestvovali su na V konferenciji internih revizora Srbije. Konferencija je organizovana u Vršcu 26. i 27. maja 2016. godine sa temom „Unapredite internu reviziju! - Unapredite svoju organizaciju!“. Konferenciji je prisustvovalo preko 150 učesnika iz više od 10 zemalja. Na kraju radnog dela konferencije prvog dana, studenti su zajedno sa učesnicima konferencije posetili Konkordiju, Katedralu, kao i druge turističke atrakcije Vršca i okoline. Drugog dana konferencije prof. dr Kosana Vićentijević je bila moderator u sekciji na temu „Rizici upravljanja javnom svojinom“. Tokom Konferencije studenti su ostvarili kontakte sa internim revizorima iz zemlje i inostranstva.
Realizovana stručna poseta kompaniji Metalac Gornji Milanovac
Studenti Univerziteta Singidunum boravili su u sredu 25. maja 2016. na stručnoj ekskurziji u rudničko-takovskom kraju.  Na ekskurziju su putovali studenti Poslovnog fakulteta u Beogradu, Fakulteta za informatiku i računarstvo, studenti Centra Novi Sad, kao i stipendisti Univerziteta Singidunum.  Studenti su najpre posetili Kompaniju METALAC a.d. u Gornjem Milanovcu.  Domaćini su studentima predstavili jednu od najuspešnijih kompanija u Srbiji, nakon čega su imali priliku da obiđu izložbeni prostor i kompletnu proizvodnju Metalca. Bila je to prilika da studenti vide kako izgleda proizvodni proces, kako je organizovana kompanija sa preko 1900 zaposlenih koja na tržišta 25 zemalja izvozi 70 % svoje proizvodnje.  Učesnici ekskurzije su obišli i novootvoreni muzej automobila Škoda i kompaniju AUTOČAČAK u Preljini.  Nakon stručnog dela putovanja, usledila je turistička poseta Takovu, mestu gde je 1815. godine Miloš Obrenović podigao Drugi srpski ustanak,  Muzeju Drugog srpskog ustanka i eto selu Tri hrasta u gornjomilanovačkom selu Klatičevo.  Studenti su svojim ponašanjem i zainteresovanošću ostavili veoma pozitivnu sliku o Univerzitetu Singidunum na domaćine iz Kompanije METALAC, koji su ih ugostili kao značajne poslovne partnere.  Vođa puta bio je Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum, a autor fotografija koje možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici Univerziteta Singidunum  je Dušan Marković, saradnik Računarskog centra.
Radionica - veštine intervjuisanja
Studenti treće godine Poslovnog fakulteta u Beogradu na modulu Upravljanje ljudskim resursima prisustvovali su u sredu 25. maja 2016. radionici iz veština intervjuisanja.  Radonicu su vodili Mia Meleghy iz sektora za upravljanje ljudskim resursima firme Ernst Young i Doc. dr Lazar Dražeta, nastavnik na predmetu Regrutovanje i selekcija, u okviru koga je izvedena ova poslovna simulacija. Studenti su radeći u timovima po dvoje i troje bili u situaciji kandidata koji konkurišu za upražnjeno radno mesto, ali i procenitelja tokom simulacije poslovnog intervjua.  Atmosfera je bila odlična, iskustvo „iz prve ruke“, kao i zadovoljstvo i pozitivan utisak studenata koji govore o vrednosti ovakvog načina praktične nastave. Kao rezultat ove radionice, studenti će samostalno spremiti i sprovesti simulaciju poslovnih intervjua u poslednjoj nedelji nastave, kao dokaz osposobljenosti u vođenju procesa selekcije u firmama.
Reklamondo 2016 - od ozbiljnih predavanja do zabave sa reklamama
Petu godinu za redom, studenti Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum u okviru prakse na advertajzing portalu Lumiere.rs, organizovaće Reklamondo 2016. U pitanju je događaj koji na jednom mestu objedinjuje najbolje reklame iz prethodnog perioda sa poučnim i interesantnim pričama gostujućih predavača. Ljubitelji advertajzinga okupiće se u utorak 24.maja 2016. godine u 18h u prostorijama Univeziteta Singidunum, Danijelova 32 (Amfiteatar 22). Ove godine gostujući predavači Reklamonda 2016 su Andreja Milkić, account direktor marketinške agencije Leo Burnett koji će sa posetiocima proći put od ideje do realizacije jedne reklamne kampanje, dok će se Srđan Erceg, osnivač HUGE media marketinške agencije osvrnuti na motivaciju u svetu advertajzinga. Kao i prethodih godina, Reklamondo je koncipiran je u dve celine. Svaka celina obuhvata jedno predavanje i jedan blok reklama. Advertajzing portal Lumiere.rs je portal koji za cilj ima da na jednom mestu prikaže radove marketinških agencija iz Srbije i sveta. Osnovni motiv osnivanja portala je ljubav prema reklamama i advertajzingu. Svake godine, počevši od 2011. god, Reklamondo organizuju studenti u okviru prakse na advertajzing portalu Lumiere.rs .
Gostujuće predavanje predstavnika kompanije Adecco
Pozivamo Vas na gostujuće predavanje kompanije  Adecco Serbia , koja želi da okupi sve studente koje interesuje oblast ljudskih resursa, sa željom da ukaže veštine koje su potrebne za rad u ovoj oblasti i približi studentima način poslovanja jednog od lidera na tržištu. Predavanje će biti održano u utorak, 17. maja, sa početkom u 11 časova, na UNIVERZITETU SINGIDUNUM, u Kumodraškoj ulici 261a. Studentima će se ovom prilikom obratiti Mina Živković –  Recruitment Consultant  i Milan Živković-   Senior HR Administrator. Sa sedištem u Švajcarskoj, vođen od strane multinacilonalnog tima sa iskustvom iz razgranatog svetskog tržišta, pomoću svojih 32 000 zaposlenih i 5 100 kancelarija u preko 60 zemalja sveta Adecco pruža širok opseg fleksibilnih rešenja. Pripada grupi od 500 najvećih kompanija na svetu i svetski je lider na polju pružanja usluga iz oblasti ljudskih resursa.
Uspeh studenata na takmičenju iz Kineskog jezika i kulture
Tamara Lukić, studentkinja 4.godine Poslovnog fakulteta u Beogradu Univerziteta Singidunum osvojila je 2. mesto na takmičenju iz kineskog jezika i kulture „Kineski most“. Studentkinja Tamara Lukić se u prvom delu takmičenja predstavila na kineskom jeziku na temu „Snovi osvetljavaju budućnost“, nakon toga je izvela recitaciju na kineskom jeziku „Poema o planinama i rekama“ uz pratnju kineske muzike, i na kraju je odgovarala na pitanja u okviru kviza iz opšte kineske kulture na kineskom jeziku. Studentkinja Tamara Lukić uči kineski jezik na Univerzitetu Singidunum kod profesorke kineskog jezika doc.dr Biljane Simić Veličković.  Takmičenje su organizovali Odeljenje za obrazovanje Ambasade NR Kine i Institut Konfucije iz Novog Sada. Među počasnim zvanicama bili su predstavnici Odeljenja za obrazovanje Ambasade NR Kine prof.dr Sun Xinquan, Odeljenja za kulturu Ambasade NR Kine, Direktor kineske kompanije HuaWei u Srbiji i drugi. Čestitamo Tamari Lukuć na uspešnim rezultatima na takmičenju. Naša studentkinja Tamara Lukic dobila je od Instituta Konfucije u Novom Sadu boravak u Kini od 2 nedelje na letnjem kampu od 15-29.jula 2016. godine. Biće joj obezbedjen besplatan smestaj, hrana, ekskurzije od Pekinga do Hangzhou i časovi o kineskoj kulturi.     
Univerzitet Singidunum © 2016
Univerzitet Singidunum © 2016