120,1498
Vesti

Poslovni fakultet u Beogradu

Održana SPEA & SEAF panel konferencija
Pobednici SEAF risk menadžement radionice, studenti III godine Poslovnog fakulteta u Beogradu, su 21.05.2015, prisustvovali panel konferenciji „Razvojni u odnosu na finansijski uticaj private equity investicija“ koju je SPEA (Serbian Private Equity Association) organizovala u saradnji sa Small Enterprise Assistance Funds (SEAF). Konferencija je održana u hotelu Falkensteiner u Beogradu. Učesnici panela su bili predstavnici: SEAF-a, EBRD-A, Jugo-impexa, Adore Chocolat, JEŽ-a, i Dam-mont industirije. SEAF je predstavio svoja iskustva u investicijama koje je imao šriom sveta, u a Srbiji je predstavio studiju slučaja Gomex. EBRD je prestavio svoje modele finansiranja I kriterijume koje koristi prilikom donošenja odluke o investiranju. Dok su ostali učesnici izneli svoje mišljenje o uticaju private equity investicija na sve zainteresovane strane za poslovanje određene kompanije. Studenti su bili zadovoljni što su mogli da čuju kakva su iskustva kompanija koja u svom poslovanju koriste private euqity investicije.
Održan Reklamondo 2015
U sredu 13. maja 2015. godine održan je četvrti po redu Reklamodno - dogadjaj koji okuplja studente marketinga kao i sve ljubitelje reklama. Reklamondo 2015 je predstavjao finalni projekat sudenata Poslovnog fakulteta na stručnoj praksi na Advertising portalu Lumere.rs . Prvi predavač, Tatjana Vojtehovski, je govorila o značaju metafora u komunikaciji. Kroz nekoliko primera, što modernih što onih koji su stari i po više milenijuma, pokazala nam je kolika je njihova moć. “Metafora mora biti konstruisana tako da je svako razume.Ukoliko ona zahteva dodatno objašnjenje, drastično opada njega snaga.” Izborom zanimljive teme , kao i interakcijom sa publikom, gospodjica Vojtehovski je još jednom potvrdila svoju reputaciju izvrsnog govornika. Drugi deo programa je otvorio drugi predavač, Milan Prodanović, koji je govorio o tome šta znači biti kreativac u Srbiji. Saznali smo da uvek postoji borba izmedju kreativaca i brend menadzera u firmi, dok su načini na koji percipiraju jedni druge posve komični. “Iako posao nije lak, iako nailazimo na povremene osude, moramo istajati i nastojati da budemo inovativni.” Publika je u mogla da pogleda i odabrane reklame od kojih izdvajamo sledeće:   My Dad is a Liar - Emotional Commercial Mercedes Benz TV MAGIC BODY CONTROL TV commercial Chicken We created a fake job (Mother's day)  
Održan turnir u Moneturi
Na Univerzitetu Singidunum u Beogradu 15.05.2015. održan je turnir u društvenoj igri Monetura, u kojem su učestvovali studenti druge godine Poslovnog fakulteta, koji slušaju predmet Bankarstvo.     Reč je o društvenoj igri koju su kreirali stručnjaci Narodne banke Srbije, koja služi objašnjavanju načina vodjenja monetarne politike i popularizaciji centralne banke.   Predstavnici Narodne banke, Nikola Vučković i Ranko Stanojević iz Centra za posetioce NBS, su pozdravili studente i objasnili pravila igre.     Profesor Miroljub Hadžić se zahvalio gostima što su studentima predstavili na zanimljiv način vođenje monetarne politike jedne zemlje, i pozvao studente da zajednički obiđu Narodnu banku Srbije u toku naredne nedelje.
IV konferencija internih revizora Srbije
Studenti IV godine studijskog programa Poslovne ekonomije, izborne opcije Računovodstvo i revizija učestvovali su 14. i 15. maja 2015. godine na IV konferenciji internih revizora Srbije u Vršcu, na temu „Interna revizija: ugled i poverenje - put ka kvalitetu“. Konferenciji je prisustvovalo preko 100 učesnika iz više od 10 zemalja. Prof. Kosana Vićentijević je bila moderator na plenarnom delu drugog dana konferencije na temu „Revizija IS na putu ka kvalitetu“.   U okviru Konferencije studenti su ostvarili kontakte sa internim revizorima iz zemlje i inostranstva i zajedno sa učesnicima konferencije prisustvovali predavanju u Vazduhoplovnoj akademiji Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. u Vršcu na temu „Upoznavanje sa značajem kontrola na kvalitet usluga“. Poslovni fakulteti iz Beograda i Valjeva uspešno saradjuju sa Udruženjem internih revizora Republike Srbije i tradicionalano profesori i studenti sa zadovoljstvom su uključeni u rad Konferencija koje organizuje UIRS.
Proslava 134 godine Prve ekonomske škole
Dana 14.05.2015. godine Prva ekonomska škola iz Beograda je proslavila 134 godine postojanja. Goste je pozdravio direktor škole gospodin Saković i uručio diplome najboljim đacima i predmetnim nastavnicima. Potom, su đaci završnih razreda izveli zabavni program koji je obuhvatio recitovanje Ljubavnog poziva nepostojećem, predstavu "Lajanje na zvezde", muzička intermeca na violini i duet Countring stars. PFB je kao prijatelj škole podržao ovaj značajan jubilej Prve ekonomske škole u Beogradu.
Naši diplomci: Bojan Radoš, interni revizor - VTB banka
Ja sam Bojan Radoš, interni revizor, na poziciji direktora interne revizije VTB banke a.d. Beograd. Osnovne akademske studije završio sam na FFMO ( danas Polovni fakultet u Beogradu) Univerziteta Singidunum na smeru za finansije i bankarstvo, gde sam bio jedan od najboljih studenata u klasi, a potom i  magistrirao sa najvišim ocenama na Katedri za računovodstvo i reviziju pod mentorstvom rektora Univerziteta, prof. dr Milovana Stanišića. Ovlašćeni sam interni revizor ispred Komore ovlašćenih revizora i sertifikovani eksterni ocenjivač kvaliteta rada interne revizije u skladu sa međunarodnim standardima za internu reviziju. Takođe, član sam Globalnog instituta internih revizora, USA i Udruženja internih revizora Srbije. Na osnovu Rešenja, donetog od strane Ministarstva finansija Republike Srbije, marta 2014. godine postavljen sam za člana Komisije za  sprovođenje ispita, obuku  i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene  interne revizore  Komore ovlašćenih revizora. Objavio sam veći broj stručnih članaka na teme iz oblasti primene međunarodnih računovodstvenih standarda, prevarnih radnji, interne revizije i upravljanja rizicima u štampanim i elektronskim domaćim i stranim medijima. Takođe, u okviru MNG centra, predajem  na teme uspostavljanja funkcije interne revizije u preduzećima i upravljanja rizicima prema ISO 31000. Imam dugogodišnje profesionalno radno iskustvo na poslovima interne i eksterne revizije, radeći za renomirane strane i domaće konsultantske kuće i banke u stranom vlasništvu.     U VTB banci a.d. Beograd, zadužen sam za rad interne revizije, gde obavljam svoje redovne aktivnosti uz poštovanje zakonske regulative, primenu međunarodnih standarda interne revizije i Etičkog kodeksa. Menadžerski poslovi u internoj reviziji predstavljaju izazov za koji su potrebna profesionalna znanja i veštine upravljanja visoko postavljenim standardima korporativnog poslovanja, koja važe u VTB banci a.d. Beograd. Cilj u ovom poslu je stalno unapređivanje sistema upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i procesa korporativnog upravljanja u banci. Profesionalan rad u VTB banci predstavlja bogatstvo iskustava i vrednosti koje se šire kroz celokupnu njenu organizaciju u okviru same banke, kao i VTB grupe kojoj pripada, razmenjujući neprocenjiva znanja i iskustva koja čine vitalnu kariku u očuvanju korporativnih vrednosti VTB banke a.d. Beograd.  VTB banka a.d. Beograd osnovana je 2008. godine kao Moskovska banka a.d. Beograd, a u maju 2013. godine, banka je postala članica VTB grupe. Ova banka sarađuje sa velikim srpskim i ruskim kompanijama, segmentom malog i srednjeg preduzetništva, fizičkim licima i učestvuje u inostranim plasmanima za kreditiranje velikih srpskih preduzeća.     Univerzitet Singidunum predstavlja riznicu znanja, koncipiranu prema potrebama savremenog poslovnog ambijenta. Raspoloživost resursa i kadrova omogućava stvaranje potrebne osnove za razumevanje i prihvatanje akademskih, ali i svih drugih viših nivoa znanja za profesionalno osposobljavanje i dobar početak razvijanja karijere. Na Univerzitetu postoji volja i odlučnost da se studentima omogući što bolja sredina za napredovanje, kao i vanredna podrška u stvaranju kadra, koji je sposoban da se izbori sa težinom zahteva korporativnog poslovanja.
Veštine za ulazak na tržište rada
Centar za poslovne veštine i Centar za razvoj karijere organizuju obuku pod nazivom Veštine za ulazak na tržište rada. Učesnici će moći da upoznaju pet veština koje su direktno povezane sa procesom traženja prvog zaposlenja. Obuka će biti organizovana 23. maja u terminu od 10 do 15h, u prostoriji A01 (Danijelova 32).   Pozivamo studente da iskoriste ovu mogućnost i unaprede svoje izglede za dobijanje odgovarajućeg angažmana na tržištu rada. Više informacija možete naći na sajtu Centra za razvoj karijere: http://careers.singidunum.ac.rs .
Evaluacija rada nastavnog osoblja
Obaveštavamo Vas da je otvorena elektronska anketa na Vašem estudent nalogu ( estudent.singidunum.ac.rs ), kojom možete da ocenite sve profesore, asistente i nastavnike stranih jezika koji Vam drže nastavu u letnjem semestru. Ova dobrovoljna i anonimna anketa je važna, jer imate mogućnost da ocenjivanjem i sugestijama direktno date doprinos unapređivanju kvaliteta nastave.
Izložba knjiga Data Status
U prostorijama Čitaonice (Danijelova 32 – 1 sprat) biće organizovana tradicionalna prodajna izložba stručnih knjiga izdavačke kuće Data Status. Izložba će biti organizovana u periodu od 11. do 13. maja 2015. godina (od 9 do 17 časova). U toku trajanja izložbe biće odobren specijalan popust za studente i profesore Univerziteta Singidunum.   
Održan četvrti CFO Forum
Održan je skup za najbolje finansijske direktore u Republici Srbiji na temu inovacija, izvršenja i rasta u hotelu Metropol.    Profesorka Barjaktarović, prodekan Poslovnog fakulteta u Beogradu, je bila predsedavajući dva panela: upravljanje rizicima – balansirani rast i poverenje, i CFO Think Tank. U okviru teme upravljanja rizikom, sagovornici su bili finansijski direktori Alpha i NBG Vojvođanske banke, direktor revizije i konsaltinga Deloitte, i regionalni direktor Eurofasta. Bankari su se složili da su kamatne stope visoke, kao rezultat visokih nenaplativih potraživanja i operativnih troškova u okviru banke. Deloitte je predstavio model upravljanja rizicima u kompaniji kroz prediktivnu analitiku. Na kraju je direktor Eurofasta, sumirao aktulene rizike multinacionalnih kompanija kao što su transferne cene, poreski tretman, korišćenje outsorucing-a i informacionih tehnologija u funkciji daljeg rasta.     U okviru okruglog stola CFO Think Tank, sagovonici su bili, partner EY i finansijski direktori Microsoft-a, Roche-a, Bambija i Medigroup-a. Finansijski direktori Bambija i Medigroup-a su istakli da su za njih, kao finansijske direktore najvažniji kvantitativni ciljevi (pre svega EBITDA), s obzirom na to da su u vlasništvu investicionih fondova. Roche se osvrnuo na tematiku bolesti u zemljama gde je prisutan, visinu državnog budžeta za zdravstvo i lečenje, i tematiku poreskog tretmana usavršavanja lekara. Dok je finansijska direktorka Microsoft-a istakla da se menja značaj i uloga finansijskog direktora, i da ide se proširuje u skladu sa zahtevima tržišta, od aktivnog učešća u prodaji i promociji vrednosti kompanije na javnim skupovima, promociji rodne ravnopravnosti u kompaniji, aktivnog obučavanja novih kolega i mentorskog rada, preuzimanju drugih funkcija pod direktnu ingerenciju (npr. ljudskih resursa), do kreiranju pozitivne atmosfere za rad, uz vođenje računa o profitabilnosti.
Košarkaši Univerziteta Singidunum šampioni turnira
Muška košarkaška ekipa Univerziteta Singidunum osvojila je prvo mesto na Internacionalnom studentskom turniru BeST 2015.     Popularan sportski portal Sportindeks piše o našim košarkašima: Na kraju finalnog dana publika u Hali sportova mogla je da gleda pravo košarkaško finale. Ekipa Univerziteta Singidunum savladala je u meču za zlato košarkaše FON-a rezultatom 55:48 (20:6, 12:12, 13:16, 10:14). Singidunum je već u prvoj četvrtini napravio veliku prednost, ali nije uspeo da zabeleži laku pobedu. Vraćali su se u igru košarkaši FON-a, pa su u poslednje dve četvrtine uz bolju odbranu vešto parirali protivnicima. Kapiten Singidunuma Vladimir Balašev čestitao je FON-u na fer borbi i dobroj košarci. „ Ovo je bila jaka utakmica. Sve vreme smo držali naš tempo igre tako da su oni morali da se prilagođavaju. Pogodili smo dosta šuteva sa strane i to nam je pomoglo. Čestitao bih svojim igračima na pobedi, ali i protivnicima na fer igri. Moram da pohvalim i organizatore ovog turnira“, izjavio je Balašev.     Zlatnu medalju u plivanju - disciplini 50 m kraul osvojio je i Strahinja Rašović, reprezentativac Srbije u vaterpolu, student Univerziteta Singidunum. Na ovom turniru učestvovale su i ženska košarkaška ekipa našeg Univerziteta koja je osvojila 4. mesto, kao i fudbaleri i odbojkašice.     Čestitke svim sportistima, a posebno košarkašima i plivaču Strahinji Rašoviću uputio je prof. dr Milovan Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum.
Održana SEAF risk menadžment radionica
Na Poslovnom fakultetu u Beogradu je održana SEAF risk menadžment radionica. Prof. dr Lidija Barjaktarović, prodekan za nastavu PFB, se obratila studentima, pohvalivši njihovu spremnost da prihvate izazov i aktivno učestvuju u rešavanju praktičnog problema. Potom je gospodin Nikola Stefanović, director i partner SEAF-a, izrazio zadovoljstvo što je mogućnosti da mladim ljudima prenese praktična znanja iz oblasti investicionih fondova i rizika kojima su oni izloženi u svom radu. Tema radionice je veterinarska klinika koja posluje u Americi - strategije opstanka, rasta i razvoja, uz identifikovanje poslovnih rizike svake od mogućih opcija.     Članovi žirija su bili predstavnici SEAF-a: Nikola Stefanović i Đorđe Bajović, kao i direktor sektora za upravljanje rizikom NBG Vovjođanske banke, Željko Petrović, i zamenik finansijskog direktora SAGA, Milan Šakotić. Tri prvoplasirana tima treće godine PFB su: 1) Nikola Vučković, Oleg Dobrovoljski, Ivana Jovanović, Nikola Raić, 2) Aleksandra Stojiljković, Milica Zlatić, Andjela Tomašević, Dijana Golubović, Nina Rašković, 3) Jovana Kočović, Ana Karadžić, Stefan Jovanović, Melanija Džonić, Tijana Zdravković.   Najbolji timovi će tokom maja meseca 2015. prisustvovati konferenciju SPEA & SEAF.
Sportisti Singidunuma na turniru BeST 2015
Pozivaju se studenti svih fakulteta Univerziteta Singidunum da podrže i navijaju za naše sportiste koji će učestvovati na internacionalnom studentskom turniru BeST 2015. Naš Univerzitet će predstavljati timovi košarkaša, košarkašica, odbojkašica, fudbalera, kao i Strahinja Rašović, reprezentativac Srbije u vaterpolu koji će predstavljati Univerzitet Singidunum u plivanju - disciplini 50 m kraul, u četvrtak 30. aprila od 14h u Zavodu za sport na Košutnjaku.   Turnir je na programu od 30. aprila do 2. maja, a utakmice će se igrati u hali Zavoda za sport, sportskoj hali „Žarkovo“ i hali Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na Košutnjaku. Finalni dueli svih sportova će se održati u Hali sportova na Novom Beogradu.   Program takmičenja možete preuzeti ovde .   U svim ekipnim sportovima, timovi će biti podeljeni u dve grupe i odmeriće snage jedni sa drugima. Nakon grupne faze, po dve prvoplasirane ekipe boriće se u polufinalu za ulazak u finale i titulu namenjenu najboljem timu.   "BeST" je član velike sportske porodice Panathlon International, koja je zvanično priznata od strane Svetskog Olimpijskog Komiteta. Turnir "BeST" je proglašen najboljim univezitetskim turnirom u Evropi.   Ove godine, turnir BeST 2015 okupiće oko 1.000 sportista iz raznih krajeva sveta. Pored domaćih studenata, učešće su potvrdili i studenti iz Francuske, Danske, Slovenije, Turske, Hrvatske, Poljske, Alžira, Libana i Španije.
Praznik rada - 1. maj
Povodom Međunarodnog praznika rada - 1. maja, na Univerzitetu Singidunum neće biti nastave i drugih aktivnosti u petak 1. i subotu 2. maja 2015. godine.   Prvi radni dan, nakon prvomajskih praznika, je ponedeljak 4. maj 2015. godine.
Poseta Narodnoj Skupštini Republike Srbije
U utorak, 28. aprila 2015. godine studenti prve godine Univerziteta Singidunum i Univerziteta Krems posetili su Dom Narodne skupšine Republike Srbije. Studenti su obišli malu plenarnu salu, biblioteku, kao i nekadašnji salon kneza Pavla, koji se danas koristi za diplomatske sastanke najvišeg reda.     Gospodin Rodoljub Dinić, savetnik za odnose sa javnošću, izložio je studentima istoriju ovog velelepnog zdanja i upoznao ih sa protokolom prilikom međudržavnih poseta. Univerzitet Singidunum uspešno sarađuje sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, pa je ovo već šesta godina kako se organizuju studijske posete. Studente su vodili prof. dr Marija Kostić, doc. dr Vladimir Džamić i Marija Đurđević.  
Apsolventsko veče
Apsolventsko veče studenata Univerziteta Singidunum biće održano u subotu 27. juna 2015. godine u hotelu Crowne Plaza.     Karte se mogu kupiti svakog ponedeljka od 11h do 12h i svake srede od 14h do 15h u restoranu Jasmin u Danijelovoj 32. Kontakt osobe su: Bojana Đikić 062/270-685 Milan Petrović 065/510-49-55  
Univerzitet Singidunum © 2015
Univerzitet Singidunum © 2015