123,1711
Vesti

Poslovni fakultet u Beogradu

Studenti marketinga u poseti Radio-televiziji Srbije
Studenti III i IV godine marketinga i menadžmenta na Poslovnom fakultetu u Beogradu posetili su u petak 26. maja 2017. godine Javnu medijsku ustanovu Radio-televiziju Srbije . Studenti su imali priliku da se upoznaju sa istorijatom Radio-televizije Srbije, radom PR službe RTS-a i načinom funkcionisanja marketing sektora Radio-televizije Srbije. U zgradi RTSa u Takovskoj 10 studentima su se obratili: Ana-Marija Simonović, urednik složenih projekata Baštine i kulturne produkcije RTSa, Duška Vučinić, šef službe za Odnose s javnošću i korporativni imidž Javnog servisa RTS i Mirjana Katanić iz službe marketinga. Studenti su obišli studio 3, režiju i studio 10 u zgradi u Aberdarevoj 1. Domaćin je bio Saša Barbulović, odgovorni urednik Jutarnjeg i Beogradskog programa. On je studentima predstavio način rada velikog televizijskog sistema, kao i načine sardnje novinara i PR menadžera. Studenti marketinga su imali priliku da se susretnu i sa gospodinom Draganom Bujoševićem, generalnim direktorom JMU RTS-a, a razgovarano je i o stručnoj praksi koju će studenti modula marketing i menadžment obavljati u ovoj medijskoj kući. Posetu su, u okviru vežbi iz predmeta Odnosi sa javnošiću, organizovali prof. dr Radmila Živković i Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum.
Naši profesori na petom ICV kongresu controllera
Profesori studijskog programa Poslovna ekonomija našeg Univerziteta prisustvovali su u petak 26. maja 2017 godine 5. ICV kongresu controllera Srbije  u organizaciji Menadžment centra Beograd i gospodina Bojana Šćepanovića. Kongres je organizovan pod nazivom Controller 4.0- Digitalizacija biznisa . Učesnici konferencije, pre svega stručnjaci iz kontrolinga i IT-a kao i učesnici na dva panela -HR i Marketing diskutovali su o sledećim temama: Kako digitalizacija menja biznis? Koje industrije će nestati, a koje će se radikalno transformisati? Da li ćemo u budućnosti kupovati isključivo preko mobilnog telefona? Da li će u budućnosti postojati controlleri ili će ih zameniti roboti? Kako se menja posao controllera zbog digitalizacije biznisa?
Reklamondo 2017 - Reklame za sva čula!
U utorak 23. maja sa početkom u 18 časova održaće se Reklamondo . Šestu godinu za redom studenti u okviru prakse na advertajzing portalu Lumiere.rs okupiće studente i ljubitelje advertajzinga. Događaj će se održati u prostorijama Univerziteta Singidunum, Danijelova 32 (Amfiteatar 22). Kao i prethodnih godina, Reklamondo će činiti predavanja gostujućih predavača i dva reklamna bloka najkreativnijih, pažljivo odabranih reklama iz prethodnog perioda. Ove godine gostujući predavači Reklamonda 2017 su Anja Radulović  (creative director agencije Leo Burnett Beograd) koja će posetiocima približiti svet advertajzinga iz ugla kreativca, Maja Rakovic  (vlasnica i glavna urednica Naxi radija) koja će posetiocima dočarati moć radijskih reklama, kao i Aleksandar Milojević  (strategic planner) i Vladimir Vuković  (copywriter) iz agencije McCann Beograd koji će održati zajedničko predavanje o tome kako nastaju najbolje reklamne kampanje. Advertajzing portal Lumiere.rs je portal koji za cilj ima da na jednom mestu prikaže radove marketinških agencija iz Srbije i sveta. Osnovni motiv osnivanja portala je ljubav prema reklamama i advertajzingu. Svake godine, počevši od 2011. god, Reklamondo organizuju studenti u okviru prakse na advertajzing portalu Lumiere.rs .
Letnja praksa studenata u Narodnoj banci Srbije
Poštovani studenti Univerziteta Singidunum, obaveštavamo Vas da je NARODNA BANKA SRBIJE objavila POZIV ZA OBAVLjANjE LETNjE PRAKSE studentima treće, četvrte ili pete godine akademskih studija u Republici Srbiji (u obimu od najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova) i državljanima Republike Srbije koji studiraju u inostranstvu. Narodna banka Srbije tradicionalno organizuje praksu kako bi studentima približila rad centralne banke kao institucije od čijeg poslovanja zavisi stabilnost finansijskih tržišta i kako bi ih upoznala s raznovrsnim funkcijama koje obavlja. Pored toga, studenti će imati priliku da u praksi primene znanje stečeno iz teorije, kroz realno poslovno iskustvo i rad sa visokokvalifikovanim mentorima. Na letnju praksu, koja će se obaviti od 3. jula do 31. avgusta 2017. godine, Narodna banka Srbije će primiti do 43 studenta treće, četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama akreditovanim od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a koji će završetkom studija ostvariti najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova, i to sa sledećih studijskih programa: u osnovnim organizacionim jedinicama: Ekonomija; Finansije, bankarstvo i osiguranje; Ekonomska analiza i politika; Statistika, informatika i kvantitativne finansije; Kvantitativne finansije – IMQF (osnovne studije završene na matematičkom ili elektrotehničkom fakultetu); Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje; Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina; Investiciono bankarstvo; Matematika; Primenjena matematika; Računarstvo i informatika; Statistika, aktuarska i finansijska matematika; Organizacione nauke (informacioni sistemi i tehnologije); Informacione tehnologije; Pravo; Studije nauka bezbednosti; Elektrotehnika (Elektrotehnika i računarstvo – moduli: Računarska tehnika i informatika ili Telekomunikacije i informacione tehnologije; Softversko inženjerstvo); Mašinstvo (termotehnika); Tehničke nauke (Informacioni inženjering, Inženjerstvo informacionih sistema ilislični programi koji se odnose na informacione sisteme, pre svega na učenje programskih jezika). u Filijali u Kragujevcu: Ekonomija. Na letnju praksu prima se i do pet studenata, državljana Republike Srbije, koji studiraju u inostranstvu na gore navedenim studijskim programima. Uslovi za prijavljivanje studenata koji studiraju u Republici Srbiji su sledeći: prosečna ocena ostvarena tokom studija najmanje 8,00, da studentu apsolventski staž ne traje duže od godinu dana od dana upisa apsolventskog staža. Ukoliko želite da steknete praktična stručna znanja i iskustvo i motivisani ste da se kroz dvomesečnu praksu i osmočasovno radno vreme neposredno upoznate s poslovanjem Narodne banke Srbije, potrebno je da Direkciji za ljudske resurse i organizaciona pitanja putem imejla letnja.praksa|mmnkk|nbs.rs ili poštom, odnosno lično na adresu Beograd, Kralja Petra 12, s naznakom „Za letnju praksu“, dostavite sledeće: biografiju originalno uverenje, odnosno potvrdu visokoškolske ustanove s podacima o godini studija i prosečnoj oceni, odnosno uspehu ostvarenom u toku studija (prevedenu na srpski jezik, za studente iz inostranstva) – ne stariju od mesec dana. Rok za prijavljivanje je 1. jun 2017. godine, nakon čega će biti organizovana selekcija prijavljenih kandidata koji ispunjavaju osnovne uslove. Postupak izbora studenata koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u RS obuhvata proveru poznavanja osnovnih informacija o radu Narodne banke Srbije, znanja engleskog jezika i opšteg obrazovanja i informisanosti. O vremenu i mestu testiranja studenti će biti obavešteni putem veb-sajta Narodne banke Srbije: www.nbs.rs . Postupak izbora studenata koji studiraju u inostranstvu izvršiće se na osnovu biografije i uspeha ostvarenog u toku studija. Studenti koji studiraju u inostranstvu potrebno je da su ostvarili najmanje 80% od najboljeg uspeha na univerzitetu na kom studiraju.   Neblagovremeno podnete i nepotpune prijave neće biti razmatrane.   NARODNA BANKA SRBIJE Direkcija za ljudske resurse i organizaciona pitanja 11000 Beograd, Kralja Petra 12 Telefoni za kontakt: 011/3027-248, 011/3027-391 i 011/3028-771 Ukoliko vam je potrebna pomoć u izradi biografije obratite se kolegama iz Centra za razvoj karijere studenata - careers|mmnkk|singidunum.ac.rs .
Naši studenti - Mariano Marques, Angola
Moje ime je Mariano Marques i dolazim iz Angole, iz grada Luande. Angola je predivna zemlja koja se u današnje vreme sve više razvija. Ljudi iz moje zemlje su veoma druželjubivi. Ali život u Angoli je veoma težak zbog ekonomske krize koja trenutno vlada. Medija klub:  Na koji način ste se odlučili da upišete Univerzitet Singidunum? Mariano:  Prijatelji su mi preporučili Univerzitet Singidunum. Rekli su mi da je kvalitet studija odličan, i vidim da nisu pogrešili. Medija klub: Uporedite školski sistem u državi iz koje dolazite sa školskim sistemom u Srbiji. Mariano:  Postoji dosta razlika. Teže je studirati u Angoli nego ovde. Razlika je u tome što tamo nemamo toliko studijskih programa, tako da je ovo novo iskustvo za mene. Teško je naći moj studijski program, poslovnu ekonomiju. Studirati ekonomiju u mojoj zemlji je veoma teško. Ne kažem da je ovde lako, samo je drugačije. Prednosti studiranja ovde su velike. U mojoj zemlji vas više cene ako ste fakultet završili u inostranstvu, posebno u Evropi, na taj način se lakše nalazi posao. Ovde u Evropi možemo dosta naučiti i na taj način pomoći razvitku naše zemlje. Medija klub: Da li ste zadovoljni načinom na koji se predavanja odvijaju? Da li je Univerzitet Singidunum ispunio vaša očekivanja? Mariano:  Da, definitivno! Medija klub:   Kakvi su vaši planovi po završetku studija? Mariano:  Želim da se vratim u svoju rodnu zemlju i pomognem u njenom razvoju. Medija klub:  Opišite svoje dosadašnje iskustvo na Univerzitetu Singidunum Mariano:  Interesantno i pomalo zahtevno. Veoma je zanimljivo studirati na Univerzitetu Singidunum. Mislim da su ljudi druželjubivi i profesori su pristupačni. Intervju i tekst: Milica Simonovski, studentkinja prve godine Anglistike na Univerzitetu Singidunum. Fotografije: Nataša Paunović, studentkinja prve godine Poslovnog fakulteta u Beogradu. Medija klub studenata Univerziteta Singidunum.
Održan okrugli sto: Kvalitet finansijskog izveštavanja u Srbiji
Dana 17.05.2017. je održan okrugli sto pod nazivom Kvalitet finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji u svetlu globalnog stanja u računovodstvu i lokalnog okruženja, u organizaciji Univerziteta Singidunum. Učesnici okruglog stola su bili: Aleksandar Janjušević, koordinator sektora za finansijski sistem u Ministarstvu finansija Republike Srbije, Biljana Bogovac, Partner u Reviziji PricewaterhouseCoopers , Danijela Mirković, izvršni direktor kompanije EY – odeljenje revizije i povezanih usluga, Miloš Đukanović, finansijski direktor Henkel Srbija, dr Milan Negovanović, Privredni Savetnik, dr Zoran Škobić, Savez računovođa i revizora i prof. dr Nemanja Stanišić, Univerzitet Singidunum. Zainteresovana stručna javnost je podržala skup, što je evidentno po broju prisutnih i postavljenih pitanja, odnosno sugestija, komentara i odogovara koji su prostekli iz diskusije. Predsedavajući okruglog stola su bili: prof. dr Zoran Petrović i prof. dr Goranka Knežević. Teme o kojima se diskutovalo su bile: Promena računovodstvene regulative u svetu - novi globalni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI 9, MSFI 15, MSFI 16) koji će biti u primeni od 2018. godine; izazovi u vezi integrisanog izveštavanje - suštinu i formu, potom finansijsko i nefinansijsko izveštavanje, Core and More izveštavanje u budućnosti, uticaj BREXIT-a na međunarodne standarde finansijskog izveštavanja; projekat koji realizuje Ministarstvo finansija Republike Srbije s posebnim fokusom na edukaciju onih koji treba isto da primenjuju, itd. Outsourcing (shared service centar) - primer Henkela, i svih administrativnih ali i zajedničkih prodajnih funkcija. Istaknuto je da je posebno bitno poštovanje zakonske regulative pri kreiranju finansijskih izveštaja, i izbegavanje prostora na nivou lokala za prikazivanje finansijskih izveštaja po potrebama direktora u konkretnoj zemlji. Problemi finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji - u pogledu samog sadržaja - kvaliteta, forme, saradnje relevantnih institucija u zemlji za dalji prevod i primenu standarda i sl. Konstruktivna diskusija je doprinela samom kvalitetu rada okruglog stola, i podstakla nove teme za konferenciju FINIZ 2017.
Održano gostujuće predavanje - centar za edukaciju Narodne banke Srbije
U petak, 12. maja 2017. godine, Nikola Dragojlovic i Nikola Đukić iz Centra za edukaciju Narodne banke Srbije su studentima druge godine Poslovnog fakulteta u Beogradu, Univerziteta Singidunum, održali predavanja "Značaj finansijske edukacije mladih" i "Mogućnosti za samostalni početak posla i start ap krediti". Predavanja su održana u oviru ustaljene saradnje Univerziteta Singidunum sa Narodnom bankom Srbije. Predavači iz NBS su bili gosti na predavanjima iz Bankarstva kod prof. dr Miroljuba Hadžića.
Održano gostujuće predavanje - Mentorstvo i koučing
Dana 25. aprila 2017. godine na Poslovnom fakultetu je, za studente modula Upravljanje ljudskih resursa održano predavanje na temu Mentorstvo i koučing - instrumenti razvoja. Gostujući predavač je bila Nataša Živojinović, koordinator aktivnosti stručnog usavršavanja Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije . Studenti su imali prilike da se upoznaju sa mentorstvom i koučingom, savremenim metodama razvoja zaposlenih i deljenja znanja, da sagledaju osobenosti i prednosti svake metode, kao i da, kroz vežbe i radionice, uvide razlike između njih. Znanja koja su studenti stekli biće od velike koristi za njihove karijere u menadžmentu ljudskih resursa. Gostujuće predavanje je održano u okviru nastave iz predmeta Upravljanje znanjem, kod prof. dr Jelene Đorđević - Boljanović.
Poziv za studentsku razmenu - Poljska
Međunarodna kancelarija Univerziteta Singidunum objavljuje konkurs za dve Erazmus + studentske mobilnosti za Univerzitet WSPA iz Lublina - Poljska , za jesenji semestar školske 2017-2018 godine. Na konkurs se mogu prijaviti studenti Poslovnog fakulteta i Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum koji su u akademskoj 2016/2017. godini upisali drugu ili treću godinu studija. Zainteresovani studenti treba da pošalju CV, motivaciono pismo i listu položenih ispita sa prosekom ocena na bprodanovic|mmnkk|singidunum.ac.rs najkasnije do 10. Juna 2017. god . Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem mejla ili na telefon 011 3093 209 .
Studenti u poseti Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti
Studenti ekonomije na Poslovnom fakultetu u Beogradu Univerziteta Singidunum su u sredu 26. aprila 2017. godine organizovano posetili Beogradsku berzu i Komisiju za hartije od vrednosti. Studenti su prvo prisustvovali predavanju Natalije Nedeljković, stručnog saradnika za PR i marketing Beogradske berze. Tu su imali prilike da čuju o: osnovama trgovanja na berzi i o tržištu hartija od vrednosti; listiranim akcionarskim društvima u Republici Srbiji i kretanju njihovih cena akcija, kao i o ostalim učesnicima i članovima; prednostima i manama trgovanja hartijama od vrednosti; istoriji Beogradske berze i poteškoćama poslovanja zbog tržišnih uslova. Nakon toga su studenti sprovedeni u Komisiju za hartije od vrednosti, gde su imali veliku čast da čuju predavanje od strane cenjenog dr Predraga Dedeića, predsednika Komisije za hartiju od vrednosti i Vladislava Stankovića, člana Komisije i višeg savetnika - inspektora u sektoru za nadzor. Studenti su slušali o neophodnosti postojanja ovakvog nadzornog tela na finansijskom tržištu, zaštiti interesa investitora i o Zakonu o tržištu hartija od vrednosti. Studente su u organizovanu posetu vodile Luna Đurić i Maja Gligorić, saradnice u nastavi.
Naši studenti: Maria Valjan, Sjedinjene Američke Države
Zovem se Maria Valjan i dolazim iz Amerike. Dosta ljudi misli da je to zemlja velikih mogućnosti, što i jeste, ali sve zavisi u kom delu živite. Svaka oblast je drugačija. Ja sam iz Finiksa, Arizone koji se nalazi na zapadu i dosta se razlikuje od istočne obale. Život u Finiksu je veoma jednoličan bez mnogo mesta za izlaske, posebno ako nemate 21 godinu. Opcije se mahom zasnivaju na tržnom centru ili bioskopu. Tinejdžeri idu u školu, posle toga se nađu sa prijateljima i na tome se zasniva njihov život. Ja lično nisam radila ništa osim išla u školu i posle toga se vratila kući. Dosta srednjoškolaca radi, što nisam primetila u Srbiji. Na koji način ste se odlučili da upišete Univerzitet Singidunum? Maria: Htela sam da odem iz Amerike. Posećivala sam Srbiju samo preko leta i život ovde mi se jako dopao. Ljudi ovde su divni i našla sam dosta prijatelja. Moje znanje srpskog jezika nije na zavidnom nivou i zbog toga mi je bio potreban Univerzitet na kome mogu da studiram na engleskom. Univerzitet Singidunum je bio najbolja opcija. Raspitivala sam se preko interneta i dobila preporuku od prijatelja koji ovde studiraju, i shvatila sam da mi Univerzitet Singidunum najviše odgovara. Uporedite školski sistem u državi iz koje dolazite sa školskim sistemom u Srbiji. Maria: Količina gradiva koju treba naučiti je ista, razlikuje se način predavanja i atmosfera na času. Profesori su takođe drugačiji. U Americi su profesori bili dosta mlađi, hteli su da nas zabave, da nam učenje ne predstavlja posao. Način ocenjivanja se razlikuje, na šta nisam navikla. U Americi su ocene A, B, C, D, F. Takođe, tamo sam imala dosta domaćih zadataka, a ovde imamo kolokvijume i projektne zadatke.  Da li ste zadovoljni načinom na koji se predavanja odvijaju? Da li je Univerzitet Singidunum ispunio vaša očekivanja? Maria: Definitivno! Obrazujem se u inostranstvu, u državi u kojoj zapravo želim da živim, što će možda nekome zvučati čudno. Sve se uklopilo i veoma mi se sviđa ovde. Kakvi su vaši planovi po završetku studija? Maria: Planiram da u trećoj godini upišem marketing i želim diplomu iz te oblasti. Želela bih da radim u biznisu ili da sa time povežem završenu kozmetičku školu u postanem samostalni šminker. Takođe, definitivno planiram da ostanem ovde. Život u Americi nije nešto što me privlači, posebno sada. Ali za četiri godine bi svašta moglo da se promeni, ko zna. Ali za sada, planiram da ostanem ovde. Opišite svoje dosadašnje iskustvo na Univerzitetu Singidunum. Maria: Veoma otvorenog uma i raznoliko. Ovde su ljudi iz raznih delova sveta, studenti iz Afrike, Austrije, Južne Afrike. Imala sam priliku da naučim dosta o njihovoj kulturi. Takođe sam dobila priliku da iskusim život u Beogradu i mislim da mi je Univerzitet Singidunum pomogao u svemu tome. Intervju i tekst: Milica Simonovski, studentkinja prve godine Anglistike na Univerzitetu Singidunum. Fotografije: Luka Pejčić, student IV godine Fakulteta za turstički i hotelijerski menadžment Medija klub studenata Univerziteta Singidunum.
Realizovana stručna ekskurzija u Bačku Palanku
Studenti Poslovnog fakulteta u Beogradu i studenti Centra Univerziteta Singidunum iz Novog Sada boravili su u sredu 19. aprila 2017. godine na stručnoj ekskurziji u Bačkoj Palanci. Program stručne eksurzije obuhvatao je posetu Muzeju piva u Čelarevu, u okviru fabrike piva Carlsberg. Studenti su posetili i proizvodne pogone fabrike sokova Nectar u Bačkoj Palanci. Dvorac Dunđerski u Kulpinu, kao i Muzej poljoprivrede su se takođe našli na maršruti ovog putovanja. Prijem za studente Univerziteta Singidunum priredio je gospodin Milenko Damjanić, vlasnik i direktor Dunavprevoza Bačka Palanka, a studenti su imali priliku da se upoznaju i sa radom ovog saobraćajnog preduzeća i turističke agencije Dunavturs. Domaćin našim studentima bila je koleginica Jelena Rajović iz Turističke organizacije opštine Bačka Palanka koja je studentima predstavila turističke potencijale ove pogranične opštine na Dunavu. Zajedno sa studentima Univerziteta Singidunum putovali su i učenici Pete ekonomske škole iz Rakovice i Srednje turističke škole Novi Beograd koji su na takmičenjima u rešavanju studija slučaja osvojili ovo nagradno putovanje, kao i profesorka Srednje turističke škole Mladenka Đurović. Vođa puta je bio Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum, a autor fotografija koje možete pogledati na Facebook stranici je Nataša Paunović, studentkinja I godine Posleovnog fakulteta i član Medija klub Univerziteta Singidunum.
Poziv za učešće u radu okruglog stola
Koristimo priliku da vas obavestimo da Univerzitet Singidunum u sredu 17.05.2017. godine organizuje okrugli sto pod nazivom: Kvalitet finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji u svetlu globalnog stanja u računovodstvu i lokalnog okruženja . Teme relevantne za diskusiju su: globalna dešavanja u oblasti računovodstvene regulative, lokalni problem finansijskog izveštavanja. Pozivamo sva zainteresovana lica koja bi želela da iznesu svoje viđenje na temu, da se prijave na mejl adresu konferencije FINIZ, do 5. maja 2017.godine ( finiz|mmnkk|singidunum.ac.rs ), kako bi se odredio dnevni red. Takođe, učesnici Okruglog stola mogu dostaviti elektronske materijale za distribuciju zainteresovanim licima. Usvojena agenda će biti prezentovana na sajtu Univerziteta Singidunum i konferencije FINIZ najkasnije do 12.05.2017. godine.
Singidunum najbolje rangirani privatni univerzitet u Srbiji
Univerzitet Singidunum se i ove godine našao u top 5 univerziteta u Srbiji, kao najbolje rangirani privatni univerzitet. Svetsku rang listu univerziteta ( Webometrics Ranking of World Universities ) formira Cybermetrics Lab, istraživačka grupa pri španskom Visokom savetu za naučna istraživanja . Kao glavni kriterijumi pri rangiranju univerziteta uzetе su prisutnost, otvorenost, izvrsnost i uticajnost. Značajan doprinos visokoj poziciji Univerziteta Singidunum dao je intenzivan naučno-istraživački rad profesora i asistenata , zatim javna dostupnost svih udžbenika , višegodišnja praksa javnog objavljivanja svih master, magistarskih i doktorskih radova , kao i više naučnih i stručnih konferencija koje Univerzitet organizuje.
Održana Microsoft Dynamics 365 radionica
U subotu 01.04.2017. na Univerzitetu Singidunum održana je radionica i obuka za korišćenje Microsoft Dynamics 365 alata. Microsoft Dynamics 365 je inteligentno cloud rešenje koje povezuje klasične aplikacije ERP ( Enterprise Resource Planing ) i CRM ( Customer Relationship Management ) i usklađuje njihove funkcionalnosti u jedinstven, objedinjen sistem. Studenti Univerziteta Singidunum imali su priliku da se upoznaju sa najsavremenijim Dynamics 365 rešenjem čija je svetska prezentacija održana tek novembra 2016. godine. Ovoj obuci prisustvovali su i profesori i asistenti Univerziteta Singidunum sa željom da ovakvi alati dobiju što veću primenu u nastavi. Univerzitet Singidunum tradicionalno neguje dobru poslovnu saradnju sa kompanijom Microsoft, kao i sa njihovim zlatnim partnerom, kompanijom Informatika a.d. koja je i pružila obuku svim polaznicima. Svi učesnici koji su prisustvovali na radionici pokazali su veliko interesovanje za ovim rešenjem i sa sobom poneli pozitivne utiske. Primena ovog rešenja u nastavi planirana je za predstojeću akademsku godinu. Takođe, planira se nastavak radionice sa praktičnim radom po modulima ovog rešenja. Organizator radionice bila je prof. dr Angelina Njeguš, dok je samu radionicu realizovala koleginica Biljana Obradović, Business Development Manager kompanije Informatika a.d. Više o Microsoft Dynamics rešenjima u obrazovanju, možete pogledati ovde >>  
Osnove kontrolinga
Bojan Šćepanović, vlasnik i osnivač Menadžment centra iz Beograda, upoznao je studente Poslovnog fakulteta iz Beograda, sa osnovama i istorijama kontrolinga, i perspektivom ličnog razvoja i zaposlenja u ovoj oblasti. Takođe, je skrenuo pažnju koje su međunarodne akademije relevantne za sticanje odgovarajućih sertifikata za kontrolere. Istakao je zadovoljstvo, što studenti Poslovnog fakulteta u Beogradu: realizuju prakse u Menadžment biznis centru, ali i pronalaze stalno zaposlenje kod njih u firmi ili kod njihovih poslovnih partnera, učestvuju u Poslovnim simulacijama, kao što je Board Game - SOF, gde se polaznici nalaze u ulozi generalnog direktora (CEO) i donose odluke iz oblasti strategija, operacija i finansija. Takođe, ih je pozvao da uzmu učešće na petom ICV kongresu kontolera koji se organizuje krajem maja meseca u Beogradu. Na kraju predavanja, najaktivniji studenti u diskusiji, su dobili na poklon izdanja Menadžment biznis centra iz oblasti kontrolinga.
Univerzitet Singidunum © 2017
Univerzitet Singidunum © 2017