123,1992
Vesti

Poslovni fakultet u Beogradu

Naši diplomci: Nikolina Lozo
Moje ime je Nikolina Lozo, trenutno sam na master studijama na Universität-u Wien ( International Entwicklung) u Bečkoj školi političkih nauka. Studije na ovom univerzitetu traju dve godine (četri semstra) i zahtevaju visoku posvećenost studenata nastavnom planu i programu, kao i visok nivo stečenog znanja iz oblasti ekonomije i razvoja. Universität Wien (Uni Wien) je najstariji i najveći univerzitet na nemačkom govornom području i jedan od najvećih u Evropi.Obuhvata 15 fakulteta i četri centra,osnovan je 1365 godine i zbog toga nosi naziv glavni univerzitet, a danas ima oko 93.000 studenata. Univerzitetska biblioteka je osnovana u 18.veku i sada je najveća biblioteka u Austriji. U njoj se pored savremene literature mogu naći i dobro očuvana istorijska dela. Uni Wien je do sada iškolovao veliki broj naučnika iz oblasti medicine, ekonomije, fizike i matematike, a od toga 11 dobitnika Nobelove nagrade. Na bečkom univerzitetu se stiču i praktična znanja pored teorijskog dela, preko gostujućih predavanja i kroz različite studije slučaja. Na master programu je sve bazirano na praktičnom usavršavanju iz oblasti ekonomije i međunarodnog razvoja u svetu. I time svojim diplomcima pružaju osnovu za rad u međunarodnim organizacijama kao i na visokim pozicijama u vodećim svetskim firmama. Završila sam osnovne studije na Poslovnom fakultetu u Beogradu, smer računovodstvo i revizija, tako da sam bila i više nego spremna za nastavak studija u Beču. Na Univerzitetu Singidunum sam stekla teorijska i praktična znanja iz oblasti računovodstva i finansija kroz analize finansijskih izveštaja i studije slučaja kojima smo se bavili. Takođe, sam sistem polaganja ispita i način predavanja na Univerzitetu Singidunum mi je omogućio da se brzo i lako prilagodim zahtevima studija na Uni Wien-u. Vannastavne aktivnosti i praksa na trećoj i četvroj godini su mi zaista mnogo koristile da se prilagodim svemu što me ovde sačekalo. Takodje, moram da istaknem da je na Univerzitetu Singidunum pristupačnost, komunikacija i posvećenost profesora i asistenata da nam prenesu svoje znanje i iskustvo zaista na visokom nivou. Stoga, rado prenosim moje pozitivno iskustvo i preporučujem studije na fakultetima Univerziteta Singidunum, jer mi je on upravo omogućio i pružio osnovno znanje koje mi je dalje koristilo kao osnova da upisem master studije u Beču. Diploma Univerziteta Singidunum je ovde priznata i ravnopravna sa svim evropskim i svetskim univerzitetima.
Radna subota - 10. decembar
Na osnovu akademskog kalendara za 2016/2017. godinu subota 10. decembar 2016. godine je radna - odrađuje se petak 6. januar 2017. godine. U radnu subotu nastava i konsultacije se odvijaju po rasporedu za petak. Potrebno je proveriti tačan raspored nastave i konsultacija za radnu subotu na stranicama predmeta.
Uspešno realizovana konferencija FINIZ 2016
U petak 2. decembra 2016. godine održana je treća međunarodna naučna konferencija FINIZ pod nazivom „Rizici u savremenim uslovima poslovanja“. Tematske oblasti o kojima se govorilo na FINIZu bile su:   1. Računovodstvо   2. Interna revizija   3. Eksterna revizija   4. Kontroling   5. Korporativne finansije   6. Korporativno upravljanje   7. Evaluacija i rizik   8. Informacioni sistemi za podršku odlučivanju   9. Poslovne finansije 10. Bankarstvo 11. Preduzetništvo 12. Osiguranje 13. Pravo 14. Forenzikа U plenarnoj sesiji su učesnicima konferencije su se obratili: prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum,  Vladan Nicović, predsednik Skupštine Zajednice ekonomskih škola Srbije, Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije, Mira Vuković, sekretar Udruženja internih revizora Srbije, Miroslav Perić iz Komore ovlašćenih revizora, Aleksandar Janjušević, rukovodilac Sektora za finansijski sistem - grupa za računovodstvo i reviziju - Ministarstvo finasija, dr Petar Dinić iz privatne ordinacije "Život", Branislav Lončar - Publicist World Wide Dragan Vještica iz kompanije "Dr. Oetker" Klod Kolaro - Digital Transformation consultant prof. dr Zoran Petrović, konsultat za oblast računovodstva i revizije Univerzitet Singidunum prof. dr Nemanja Stanišić, redovni profesor univerziteta Singidunum prof. dr Lidija Barjaktarović, vanredni profesor Univerziteta Singidunum prof. dr Kosana Vićentijević, vanredni profesor Univerziteta Singidunum Rad je nastavljen izlaganjem radova i predavanjima u osam paralelnih sesija. Konferenciji FINIZ prisustvovalo je preko 500 učesnika iz Srbije i inostranstva. Gosti konferencije bile su kolege iz Poljske, Hrvatske, Crne Gore, Republike Srpske i drugih zemalja, a veliki broj naučnih radnika i kolega iz struke je pratio rad u direktom prenosu putem linka youtube.com/watch?v=67sJ4gYgais . U radu ovogodišnje konferencije učestvovali su članovi Udruženja internih revizora Srbije, nastavnici srednjih ekonomskih škola, naučni radnici, zaposleni u uglednim kompanijama, procenitelji i studenti, koji su razmenili iskustva u oblasti korporativnog upravljanja, finansija i upravljanja rizicima. Međunarodnu naučnu konferenciju FINIZ je podržalo 68 kompanija - partnera, od kojih je posebno značajno što su usko stručna udruženja prepoznala FINIZ 2016, kao mesto za kvalitetnu diskusiju, razmenu mišljenja i sticanje novih znanja. Više informacija o konferenciji možete pogledati na sajtu FINIZ 2016 .
Poziv za studentsku mobilnost - Letonija
Univerzitet Singidunum dobio je Erasmus+ studentsku mobilnost sa univerzitetom Liepaja iz Letonije. Mobilnost će se realizovati u letnjem semestru. Mole se svi zainteresovani studenti druge i trece godine Fakulteta za informatiku i računarstvo i Poslovnog fakulteta da se prijave za učesce na mobilnosti. Potrebno je da zainteresovani kandidat dostavi radnu biografiju na engleskom jeziku i transkrip ocena na mejl internationaloffice|mmnkk|singidunum.ac.rs Rok je prijavu je izuzetno kratak - do ponedeljka 5. decembra 2016. godine. Za dodatne informacije pozovite 011/3093209 ili 065/3093209.
Dani maturanata: Druga ekonomska škola Beograd
Preko 200 učenika IV razreda Druge ekonomske škole iz Beograda prisustvovalo je dana 29. novembra 2016. godine manifestaciji Dani maturanata na Univerzitetu Singidunum. Učenicima su se obratili prof. dr Goranka Knežević, dekan Poslovnog fakulteta u Beogradu, prof. dr Slobodan Čerović, dekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, prof. dr Dragan Cvetković, dekan Fakulteta za informatiku i računarstvo, Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum. Marko Stojanović, glumac je održao predavanje o značaju neverbalne komunikacije svim maturantima, a zaitim su predavanja održali: dr Nada Arežina "Kako napisati maturski rad" za ekonomske tehničare i prof. dr Danilo Golijanin "Internet marketing" za finansijske i poslovne administratore. Đacima Druge ekonomske obratili su se i nekadašnji učenici ove škole, a danas uspešni studenti Univerziteta Singidunum: Vanja Mrgić, student III godine Poslovnog fakulteta i stipendista, Srđan Novaković, predsednik Studentskog Parlamenta Poslovnog fakulteta u Beogradu i Milica Nedeljković, studentkinja I godine Poslovnog fakulteta, koja je bila učenik genercije i nosilac Vukove diplome u Drugoj ekonomskoj školi u Beogradu. Fotografije sa Dana maturanata Druge ekonomske škole možete pogledati na zvaničnoj Facebook stranici Univerziteta Singidunum .
Uspeh studenata na takmičenju Case Challenge
Treću godinu za redom Devana Tehnologies je organizovala takmičenje u rešavanju studije slučaja Case Challenge, namenjeno studentima i srednjoškolcima iz cele zemlje. Ove godine zadatak su postavljale tri kompanije: Brasidas Group , Centili i Infostud. Tim Apocryphon, sačinjen od studenata prve godine Poslovnog fakulteta u Beogradu Univerziteta Singidunum, koga su činili Aleksandra Milosavljević, Luka Golubović i Miljan Đorđević, se prijavio za rešavanje studije kompanije Brasidas – “ISIS TRGOVINA LJUDIMA”. U ovoj studiji takmičari su morali da istraže kako se ISIS infiltrira u Evropu koristeći balkansku rutu i da predlože mere efikasnije kontrole i zaštite. Sa svojim rešenjima, naš tim se plasirao u finale, sa još četiri od ukupno 21 tima koliko se prijavilo za ovo tamičenje. Na finalnom tamičenju koje je održano 24. novembra 2016. godine, naš tim je osvojio drugo mesto i poziv za učešće na međunarodnim projektima kompanije Brasidas. Njihovo izlaganje je dobilo najviše pohvale za javni nastup, kreativnost rešenja koja su izložili i nivo engleskog jezika. Studente su za takmičenje pripremali doc. dr Lazar Dražeta i kolege iz Centra za razvoj karijere studenata. Za studente koji su osvojili drugo mesto priređen je prijem kod prof. dr Mladena Veinovića, rektora Univerziteta Singidunum. Čestitamo još jednom našim studentima Aleksandri, Luki i Miljanu na ovom izuzetnom razultatu. Želimo im puno uspeha u daljim takmičenjima.
Gostujuće predavanje, Miloš Vujnović - Jubmes banka
Dr Miloš Vujnović, predsednik izvršnog odbora Jubmes banke a.d. Beograd, je dana 25. novembra 2016. godine održao predavanje na temu Internih modela kreditnog rizika, u okviru vežbi iz predmeta Upravljanje rizikom. Gost je upoznao studente sa: pojmom kreditnog rizika, fazama procesa upravljanja kreditnim rizikom, faktorima rizika koji determinišu interni kreditni model, bazom podataka i indikatorima koji su bili predmet razmatranja, postavljenim modelom kreditnog rizika, i njegovim rezultatima. Studente je interesovao način sticanja licence za sertifikovanog risk menadžera, tako da ih je gospodin Vujnović upoznao sa celokupnim postupkom i neophodnim preduslovima koji se tiču osnovnog akademskog obrazovanja, a potom i prakse u finansijskim institucijama. Na kraju, gospodin Vujnović je pozvao studente da sa svojim profesorima posete konferenciju u organizaciji Jubmes banke "Faktoring kao alternativni izvor finansiranja" u utorak 29.novembra 2016. godine.
Poziv studentima za Dan marketinga
Dragi studenti, Pozivamo vas da se prijavite na takmičenje povodom Dana marketinga 2016, koje će se održati na Univerzitetu Singidunum u sredu 14. decembra 2016. godine. Ovogodišnji slogan „Mislimo digitalno“ namenjen je otkrivanju inovacija u medijsko-komunikacionoj oblasti. Ove godine, Univerzitet Singidunum želi da vi budete autori video materijala koji će činiti sastavni deo digitalne kampanje našeg Univerziteta. Zadatak se sastoji u snimanju kratkih reklamnih spotova, koji će biti namenjeni budućim, potencijalnim studentima, sada maturantima srednjih škola i gimnazija u Srbiji. ZADATAK ZA TAKMIČARE Ciljevi: Privlačenje budućih studenata i buđenje njihovog interesovanja za studiranje na Univerzitetu Singidunum aktivnim uključivanjem digitalnih kanala u komunikaciju sa ciljnom grupom potencijalnih studenata (maturanti srednjih škola). Zadatak: Identifikovati najvažnije digitalne kanale komunikacije među mladima, posebno onima koji pripadaju ciljnoj grupi (maturanti srednjih škola). Uputstvo: uraditi malo istraživanje kojim ćete utvrditi popularnost najvažnijih digitalnih kanala komunikacije među mladima (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TV, radio, itd.). Predložite Univerzitetu Singidunum digitalne kanale komunikacije za ostvarivanje postavljenog cilja. Za svaki od digitalnih kanala komunikacije koje ste predložili u tački 1 kreirajte digitalne materijale koji će sadržati jasne i stimulativne poruke (reklamni spotovi) u trajanju od 10, 20, 30 i 40 sekundi, za motivisanje ciljne grupe za upis na Unverzitet Singidunum. Uputstvo: pri kreiranju materijala voditi računa o kanalu komunikacije, sadržajima koje korisnici najradije konzumiraju i dele, najboljem vremenskom trenutku za objavljivanje, akcijama/ponudama Univerziteta, ponašanju u kriznim situacijama i merenju uspešnosti objave. Zadatak se može uraditi individualno ili timski, pri čemu tim može imati najviše 3 člana. Za najuspešnije timove, predviđene su sledeće nagrade: mesto – 50% umanjenja školarine za narednu 2017/18. školsku godinu za svakog člana tima ( za osnovne ili upis na master studije); mesto – 30% umanjenja školarine za narednu 2017/18. školsku godinu za svakog člana tima ( za osnovne ili upis na master studije); mesto – 10% umanjenja školarine za narednu 2017/18. školsku godinu za svakog člana tima ( za osnovne ili upis na master studije);   Rok za prijavu timova: 29. novembar 2016. na mejl jgajic@singidunum.ac.rs , Rok za predaju finalnih rešenja: 08. decembar 2016. godine Selekcija za finale: 12. decembar 2016. godine Dan MARKETINGA: sreda 14. decembar 2016. godine, Univerzitet Singidunum Beograd   
"Marketing sa ukusom i mirisom" - izazovi lansiranja novog proizvoda
U okviru predmeta Marketing na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum u sredu, 23. novembra 2016. godine održano je gostujuće predavanje. Gospođa Dijana Mišković , iskusni i talentovani rukovodilac prodaje i brand manager u Grand Kafi (Atlantic Group) provela je preko 220 studenata i profesora kroz sve faze uvođenja proizvoda koji dobro poznajemo - Grand Kafa instant Black 'n' Easy. Studenti su otkrili kakva se borba vodi za poziciju na polici i za poziciju brenda u svesti potrošača, saznali su kako se prepoznaju potrebe potrošača, donose odluke, rešavaju izazovi i ulažu "behind the scenes" napori u stvaranju revolucije u svetu kafe - moderni instant u tradicionalnom ruhu. Predavanju je prethodila degustacija napitka Black 'n' Easy koja je mnogim studentima pomogla da prošire svoju iskustvenu bazu. Na kraju predavanja su usledila pitanja i razgovor. Osim studenata marketinga, poseban doprinos su napravili studenti hotelijerstva koji su predložili inovativan model promocije ovog novog brenda. Na kraju, gospođa Mišković je ohrabrila studente i pozvala ih, da sa svojim profesorima posete Grand kafu i upoznaju se sa procesom proizvodnje i distribucije i da vide Grand Prom i Atlantic grupu kao zainteresovanog partnera za praksu i dalji karijerni razvoj.
Radna subota - 26. novembar 2016. godine
Na osnovu akademskog kalendara za 2016/2017. godinu subota 26. novembar 2016. godine je radna - odrađuje se četvrtak 5. januar 2017. godine. U radnu subotu nastava i konultacije se odvijaju po rasporedu za četvrtak. Potrebno je proveriti tačan raspored nastave i konsultacija za radnu subotu na stranicama predmeta.
Obeležen Internacionalni dan računovođa
Međunarodni dan računovođa koji se tradicionalno obeležava 10. novembra je profesionalni praznik svih računovođa. Ovaj datum objedinjuje sve računovođe posvećene svojoj profesiji i slavi ga većina zemalja u svetu. Datum je odabran na osnovu činjenice što je tog datuma 1494. godine u Veneciji Luka Paccioli objavio svoju poznatu knjigu Summa de Artimetica, Goemetrica, Proportioni et proportionalita čije jedno poglavlje predstavlja sistem dvojnog knjigovodstva. Sistem dvojnog knjiženja smatra se najznačajnijim dostignućem u oblasti računovodstva, jer od 1494.g. do danas sve poslovne transakcije knjiže se na ovaj način. Na Poslovnom fakultetu u Beogradu Univerziteta Singidunum ovaj dan je obeležen radno 16.10.2016.godine. Kolege računovođe i poreski savetnici iz Privrednog savetnika gospodin dr Milan Negovanović i gospodin Ivan Antić održali su studentima, profesorima i najboljim đacima Druge ekonomske škole iz Beograda i njihovim profesorima predavanje na temu: Računovodstvo i porezi u književnosti, filmu i stripu. Pre predavanja učenicima i profesorima Druge ekonomske škole obratili su se prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum, prof. dr Goranka Knežević, dekan poslovnog fakulteta u Beogradu i Predrag obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum. Na osnovu ovog predavanja mogli smo zaključiti koje su to osobine koje se u književnosti ističu kada su u pitanju računovođe ( posvećenost, fokusiranost na cilj, sposobnost rada sa brojevima, analitičke veštine). Studentima, đacima i profesorima bili su prikazani i izvodi iz karikatura gde su kao osnovni motiv bili računovođe. Računovođe 20.veka u karikaturama su prikazani kao osobe koje žele da udovolje menadžerima kompanija za postizanje brzih rezultata i skloni su korišćenju kreativnih računovodstvenih politika, što je i dovelo do niza poslovnih skandala i razvoja forenzičkog računovodstva i revizije kao jedne nove profesije u okviru računovodstva. Đaci II ekonomske škole izrazili su želju da prisustvuju i predavanju iz Forenzičkog računovodstva na IV godini fakulteta i tako dobiju uvid u metode rada i držanja nastave na Univerzitetu Singidunum.
On-line prijava za praksu
Svi studenti IV godine Poslovnog fakulteta koji žele da obave stručnu praksu u organizaciji Univerziteta Singidunum treba da popune on-line prijavu za stručnu praksu do kraja aprila 2017. godine. Studentima Poslovne ekonomije profesionalna praksa je obavezna i predviđena Nastavnim planom i programom kao deo predmeta Praktična istraživanja i poslovne veštine. Prijava za praksu studenata se vrši isključivo on-line a prema oblastima interesovanja. On-line prijava za stručnu praksu se nalazi na sajtu Univerziteta Singidunum, u opciji studenti - stručna praksa . U organizaciji Univerziteta na praksu će biti upućeni najbolji studenti. O terminima prakse studenti će biti naknadno obevešteni u zavisnosti od potreba organizacija i studenata. Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati putem e-mail adrese careers@singidunum.ac.rs ili pozivanjem broja 011/30 94 060.
Državni praznik - Dan primirja
U petak 11. novembra 2016. godine na Univerzitetu Singidunum je neradni dan. Toga dana se neće izvoditi nastava, kolokvijumi i konsultacije na fakultetima Univerziteta Singidunum. Dan primirja se obeležava kao dan sećanja na završetak Prvog svetskog rata, odnosno na primirje koje je potpisano 11. novembra 1918. godine.
Kolokvijumska nedelja
U sedmici od 7. do 11. novembra 2016. godine nema predavanja, već se obavljaju prvi kolokvijumi iz svih nastavnih predmeta u zimskom semestru. Raspored kolokvijuma možete nađi na sajtu fakulteta ili centra > studenti > rasporedi > rasporedi kolokvijuma. Sve druge  inforrmacije u vezi koloikvijuma možete pronaći na stranicama predmeta. Svim studentima želimo uspešnu kolokvijumsku nedelju!
Internacionalni dan računovođa
Studentima Poslovnog fakulteta u Beogradu Univerziteta Singidunum (modul Računovodstvo i revizija), čestitamo Internacionalni dan računovođa koji se obeležava 10.novembra. S obzirom da je u toku kolokvijumska nedelja studenti će ovaj dan obeležiti u sredu, 16.11.2016.g. u 14 časova u sali A-21 gde će biti održano predavanje dr Milana Negovanovića i Ivan Antića iz Privrednog savetnika na temu: "Računovodstvo i porezi u književnosti, filmu i stripu". Link za internacionalni dan računovođa je accountants-day.info  
Održan Work and Travel Day u Beogradu
Imajući u vidu da poslednjih nekoliko godina sve veći broj studenata odlazi na programe Work and Travel u Ameriku Studentski Parlament Univerziteta Singidunum želeo je da našim studentima predstavi sve agencije koje se ozbiljno, odgovorno i profesionalno bave organizacijom Work and Travel programa. Tim povodom organizovan je Work and Travel Day - sajam programa za studensku razmenu, poslove i prakse u Sjedinjenim Američkim Državama. Work and Travel DAY u Beogradu je održan u utorak 1. novembra 2016. godine. Studentima se predstavilo 12 agencija: Work and Travel Group , Go 2 America , Ayusa , Karavan travel , American Adventure , Student Adventures , United Work and Travel, EXPERIENCE , Inspirit , Ideas , SNAP i Work Abroad . Studenti zainteresovani za Work and Tralvel su na jednom mestu mogli da se upoznaju sa programima, poslovima, uslovima, cenama i iskustvima studenata koji su već putovali na Work and Travel u Sjedinjene Američke Države.  Studenti su veoma pozitivno ocenili organizaciju ovog događaja, imajući u vidu da su na jednom mestu imali celokupnu ponudu Work and Travel programa, a predstavnici agencija su takođe izrazili zadovoljstvo što su imali priliku da se na transparentan način predstave našim studentima. Work and Travel DAY u Nišu se održava u četvrtak 3. novembra 2016. godine od 11 do 15 h u Centru Univerziteta Singidunum u Nišu ulici Nikole Pašića 28. Work and Travel DAY u Novom Sadu - petak 4. novembra 2016. godine od 11 do 15 h u Centru Univerziteta Singidunum Novom Sadu u Bulevaru Mihajla Pupina 4a.
Univerzitet Singidunum © 2016
Univerzitet Singidunum © 2016