123,1972
Vesti

Poslovni fakultet u Beogradu

Početak akademske 2016/2017. godine
Nastava za studente I godine svih fakulteta integrisanog Univerziteta Singidunum počinje u ponedeljak 3. oktobra 2016. godine. Raspored svečanih prijema brucoša i raspored nastave će biti blagovremeno objavljeni. Nastava za studente II, III i IV godine svih fakulteta integrisanog Univerziteta Singidunum počinje u utorak 4. oktobra 2016. godine
Drugi upisni rok na fakultete
Drugi upisni rok studenata na sve fakultete Univerziteta Singidunum je u toku. Sve informacije se mogu dobiti u studentskom servisu tel: 011/3094-094 ili mejlom na studije@singidunum.ac.rs . Za on-line prijavu i više informacija posetite: upis.singidunum.ac.rs . Kandidati mogu izvršiti upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta Singidunum: u Beogradu, ul. Danijelova 32, radnim danima od 8 do 18 časova u Studentskom servisu i subotom od 9 do 14 časova, u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 4a, radnim danima od 8 do 19 časova u Studentskoj službi, u Nišu, ul. Nikole Pašića 28, radnim danima od 8 do 17 časova u Studentskoj službi. Za upis je potrebno dostaviti: Diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (original na uvid i po jednu fotokopiju – fotokopije ne moraju da budu overene) Dve slike 3.5 x 4.5 cm Ličnu kartu i fotokopiju ukoliko lična karta nema čip Dokaz o uplati školarine (minimalno 10%) Dokaz o uplati upisnog materijala (10 EUR) Dokaz o uplati osiguranja (300 din) Za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu – rešenje o nostrifikaciji diplome od strane Ministarstva prosvete ili potvrda da je dokumentacija predata na razmatranje + fotokopija diplome srednje škole Za kandidate strane državljane - potvrda o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u R. Srbiji Za kandidate strane državljane - pasoš i fotokopija prve strane pasoša Za vukovce i odlične sa svim peticama - overena kopija Vukove diplome Zvaničan kurs evra za tekući mesec možete pogledati na linku singidunum.ac.rs/kurs . Tekući račun za sve uplate: 265-1780310001129-52 Poziv na broj: Vaš jedinstveni matični broj (JMBG)
Svečani prijem brucoša u akademskoj 2016/2017. godini
Svečani prijem nove generacije brucoša u akademskoj 2016/2017. godini biće upriličen  u ponedeljak, 3. oktobra 2016. godine  u novoj zgradi Univerziteta Singidunum u Kumodraškoj ulici broj 261 (novi naziv ulice je Bulevar Peka Dapčevića), prema sledećem rasporedu:   10:00 č.  - svečani prijem brucoša Poslovnog fakulteta u Beogradu (studenti studijskog programa poslovna ekonomija, modula: računovodstvo i revizija, finansije i bankarstvo, marketing i menadžment i upravljanje ljudskim resursima)  - amfiteatar 047  10:30  č.  - svečani prijem brucoša Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment ( studenti turizma, hotelijerstva i ekonomije hrane) - amfiteatar 046   11:00  č.  - svečani prijem brucoša  Fakulteta za informatiku i računarstvo ( studenti studijskih programa: informatika i računarstvo i informacione tehnologije) - sala 016 11:30 č.  - svečani prijem brucoša Tehničkog fakulteta ( studenti studijskih programa: elektrotehnika i softversko i informaciono inženjerstvo) - sala 015 12:00 č.  - svečani prijem brucoša studijskog programa Anglistika - sala 004  12:30 č.   - svečani prijem brucoša Fakulteta za fizičko vaspitanje i menadžment u sportu - sala 001     Nakon svečanog prijema brucošima će biti podeljeni udžbenici za zimski semestar. Molimo brucoše da ponesu svoje indekse.  Dobro došli!  Lokacija zgrade u Kumodraškoj 261 
Predstavnik Univerziteta Singidunum na SAP Academic Conference EMEA
Predstavnik Univerziteta Singidunum, dr Dalibor Radovanović, zvaničan SAP trener i rukovodilac SAP University Alliance programa na Univerzitetu Singidunum učestvovao je na godišnjoj konferenciji „SAP Academic Conference EMEA“, za Evropu, Afriku i Aziju. Konferencija je održana u Nemačkoj na Hasso Plattner Institutu i Potsdam Univerzitetu u Potsdamu u periodu od 05. do 10. septembra 2016. godine. Na konferenciji je bilo preko 300 učesnika iz celog sveta. Tok prilikom, na Potsdam Univerzitetu je održana i obuka za SAP trenere "SAP Introduction Training in the GBI Model Company" i razmenjena iskustva vezana za implentaciju SAP-a u nastavni proces na fakultetu. Učesnici konferencije su posetili i istraživački centar SAP, u kom se testiraju nova SAP softverska rešenja za potrebe industrije. Univerzitet Singidunum je od marta 2011. godine postao član SAP University Alliance Programa (UAP), čime je studentima omogućen pristup mnogobrojnim praktičnim softverskim rešenjima unutar SAP-a. Unutar ovog programa, razvijen je SAP University Alliance Community (UAC), koji predstavlja vodeću socijalnu mrežu za povezivanje univerziteta širom sveta za pružanju podrške u razvoju informacionih tehnologija pomoću SAP-a. On istovremeno omogućava kontakte, saradnju, razmenu iskustava i unapređenje karijere za predavače i studente. Na osnovu razvijenih curriculuma, tehnologija i akademskih istraživanja, SAP University Alliance Program podržava univerzitete, koji žele da ponude svojim studentima i drugim polaznicima različite kurseve u oblasti SAP softverskih rešenja, čime se stvara visokoobučena radna snaga za potrebe 21. veka. Univerzitet Singidunum će u narednom periodu nastaviti treninge SAP-a, o čemu će zainteresovani biti blagovremeno obavešteni.
Upis naredne godine u školskoj 2016/17. godini
Upis u školsku 2016/17. godinu može se izvršiti od 15. septembra za studente u Beogradu, odnosno 20. septembra za studente u centrima. Procedura upisa sastoji se od: 1. Popunjavanja ŠV-20 obrasca 2. Biranja predmeta 3. Potpisivanja ugovora Kompletna procedura upisa dostavljena je na zvanične mejl adrese studenata. Predaja indeksa i uplatnica za upis godine vrši se: • U Beogradu: radnim danima od 10:00 do 18:00 u amfiteatru A03 u Danijelovoj 32, subotom od 09:00 do 14:00 u studentskom servisu; • U Novom Sadu: radnim danima od 09:00 do 19:00 i subotom od 09:00 do 14:00 u studentskoj službi; • U Nišu: radnim danima od 09:00 do 17:00 i subotom od 09:00 do 14:00 u studentskoj službi.
Preliminarni spisak nagrađenih studenata
UNIVERZITET SINGIDUNUM će i u akademskoj 2016/2017. godini osloboditi plaćanja školarine svoje najbolje studente na bazi uspeha u nastavnim i vannastavnim aktivnostima: Ukupno 12 studenata koji su u akademskoj 2015/2016. godini bili I godina na fakultetima integrisanog UNIVERZITETA SINGIDUNUM biće oslobođeni plaćanja školarine za II godinu Ukupno 12 studenata koji su u akademskoj 2015/2016. godini bili II godina na fakultetima integrisanog UNIVERZITETA SINGIDUNUM biće oslobođeni plaćanja školarine za III godinu Ukupno 12 studenata koji su u akademskoj 2015/2016. godini bili III godina na fakultetima integrisanog UNIVERZITETA SINGIDUNUM biće oslobođeni plaćanja školarine za IV godinu Ukupno 12 studenata koji su u akademskoj 2015/2016. godini bili IV godina na fakultetima integrisanog UNIVERZITETA SINGIDUNUM biće oslobođeni plaćanja školarine za master studije na UNIVERZITETU SINGIDUNUM. Nagrada se odnosi na školarinu za studije na srpskom jeziku u obimu od 60 ESPB i studenti su u obavezi da u školskoj 2016/17. godini učestvuju u vannastavnim i promotivnim aktivnostima u obimu od 120 sati. Preliminarni spisak nagrađenih studenata možete pogledati na sledećem linku .   Kriterijumi za rangiranje studenata: Ostvaren prosek i ukupan broj ESPB u školskoj 2015/16. godini Izvršena obaveza volontiranja 100 sati u vannastavnim i promotivnim aktivnostima za studente koji su bili nagrađeni i u prethodnoj školskoj godini Ukupan prosek na studijama minimalno 9,5 Ostvareno minimalno 120 ESPB na UNIVERZITETU SINGIDUNUM za studente koji su prešli sa drugih visokoškolskih ustanova na više godine studija Studenti sa istim brojem bodova rangirani su prema ukupnom proseku tokom školovanja Ukoliko je ispit poništavan u prosek ulazi prva dobijena ocena Žalbe se mogu podneti do 15. septembra na adresu nagrade|mmnkk|singidunum.ac.rs . Nakon razmatranja žalbi biće objavljena konačna lista.
Oktobarski ispitni rok
Prijava ispita za oktobarski ispitni rok počinje 05.09.2016. godine . Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pred ispit. Prijava ispita vrši se po ustaljenoj proceduri putem portal eStudent najkasnije 2 dana pre održavanja ispita. Poslednjeg dana roka za prijavu ispit je moguće prijaviti do 15:00 časova. Cena redovne prijave ispita je 500 dinara po ispitu. Ispit se može prijaviti jedan dan pred ispit (do 17:00 časova) po ceni od 3.000 dinara dostavljanjem uplatnice na adresu estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs . Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita. Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina prema ugovoru o studiranju koji je student potpisao prilikom upisa u tekuću školsku godinu. Oktobarski ispitni rok održaće se u periodu od 12.09.2016. do 24.09.2016. Raspored ispita se nalazi u sekciji Studenti → Rasporedi → Raspored ispitnih rokova . Detaljno uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledećem linku .
Septembarski ispitni rok
Prijava ispita za septembarski ispitni rok počinje 22.08.2016. godine . Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pred ispit. Prijava ispita vrši se po ustaljenoj proceduri putem portal eStudent najkasnije 2 dana pre održavanja ispita. Poslednjeg dana roka za prijavu ispit je moguće prijaviti do 15:00 časova. Cena redovne prijave ispita je 500 dinara po ispitu. Ispit se može prijaviti jedan dan pred ispit (do 17:00 časova) po ceni od 3.000 dinara dostavljanjem uplatnice na adresu estudent@singidunum.ac.rs . Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita. Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina prema ugovoru o studiranju koji je student potpisao prilikom upisa u tekuću školsku godinu. Septembarski ispitni rok održaće se u periodu od 29.08.2016. do 10.09.2016. Raspored ispita se nalazi u sekciji Studenti → Rasporedi → Raspored ispitnih rokova . Detaljno uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledećem linku .
Bilten Udruženja internih revizora Srbije piše o našim studentima
U trećem broju Biltena Udruženja internih revizora Srbije izašao je tekst naših studenata koji su učestvoavali na V konferenciji internih revizora Srbije. Na osnovu poziva Udruženja internih revizora Srbije, mi, studenti III godine studijskog programa Računovodstvo i revizija Poslovnog fakulteta u Beogradu Univerziteta Singidunum učestvovali smo na V konferenciji internih revizora Srbije. Tema konferencije: "Unapredite internu reviziju! - Unapredite svoju organizaciju" bila nam je interesantna i korisna za proveru i unapređenje znanja stečenih na studijskom programu Računovodstvo i revizija. Predavanja u plenarnom delu bila su aktuelna, kvalitetna i zanimljiva. Predavači su preneli svoja znanja i iskustva na relevantan i fleksibilan način. Imali smo veliku želju da naučimo nešto novo, što će nam pomoći u daljem profesionalnom razvoju i usavršavanju. Naš studijski program Računovodstvo i revizija na osnovnim akademskim studijima na Univerzitetu Singidunum zasnovan je na najnovijim informacijama, procenama, aktuelnoj profesionalnoj regulativi, tako da smo bez poteškoća mogli da pratimo i razumemo svakog predavača, kako domaćeg tako i inostranog. Prvog dana, na kraju radnog dela konferencije, zajedno sa učesnicima, posetili smo Konkordiju, Katedralu, kao i druge turističke atrakcije Vršca i okoline. Drugog dana konferencije diskutovali smo o tome koje su sekcije za nas najpristupačnije i koje nas najviše interesuju. Odlučili smo se za učešće i aktivno slušanje predavanja u sledećim sekcijama: sekcija A - "Izazovi novih IT tehnologija" i sekcija D - "Izazovi finansiranja". Izlagači na konferenciji doprineli su da prepoznamo internu reviziju kao profesiju koja bi mogla da nam bude interensantna za naš budući profesionalni razvoj. Pružena nam je prilika da sagledamo zvanje internog revizora u praktičnom poslovnom okruženju. Tokom konferencije ostvarili smo kontakte sa internim revizorima, učesnicima konferencije, kao i sa predavačima od kojih smo dobili pohvale da vladamo aktuelnom regulativom u oblasti interne revizije. Preneli smo svoje utiske ostalim kolegama sa Univerziteta sa našeg smera koji nisu bili u prilici da prisustvuju konferenciji, navodeći interesantne teme, modalitete unapređenja kvaliteta interne revizije, ali i poslovanja u širem smislu. Zahvaljujemo se Programskom odboru V konferencije internih revizora Srbije, koji nas je pozvao da prisustvujemo konferenciji, na kojoj smo saznali novine u oblasti interne revizije i pružio nam motivaciju za daljim napredovanjem, kao i mogućnost saradnje u narednim zajedničkim poduhvatima i prilikama za dobru praksu i zaposlenje. Studenti Univerziteta Singidunum Beograd: Mile Mitrović, Tamara Jevtović, Jovana Mihailović, Tamara Milić, Andrijana Kuljaj, Anja Bošnjak i Jelena Đorđević. Bilten možete pogledati ovde .
Dodela sertifikata - Educational Course in the Basics of Pantheon
Dana 22. jula 2016. godine, rukovodilac edukativnog kursa Osnove Pantheona - Nada Arežina, u saradnji sa privrednim društvom DataLab, kao vodeće slovenačke kompanije za razvoj poslovne informatike, uručila je sertifikate uspešnim polaznicima kursa. Četvrtu godinu zaredom, studentima Univerziteta Singidunum omogućeno je da steknu veštine i znanja koristeći ovaj poslovno-informacioni sistem, kao i da po završetku kursa polažu završni ispit i steknu sertifikate.
Julski ispitni rok
Prijava ispita za julski ispitni rok počinje 27.06.2016. godine . Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pred ispit. Prijava ispita vrši se po ustaljenoj proceduri putem portal eStudent najkasnije 2 dana pred ispit. Cena redovne prijave ispita je 500 dinara po ispitu. Ispit se može prijaviti jedan dan pred ispit po ceni od 3.000 dinara dostavljanjem uplatnice na adresu estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs . Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita. Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina prema ugovoru o studiranju koji je student potpisao prilikom upisa u tekuću školsku godinu. Julski ispitni rok održaće se u periodu od 04.07.2016. do 16.07.2016 . Raspored ispita se nalazi u sekciji Studenti →  Rasporedi →  Raspored ispitnih rokova . Detaljno uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledećem linku . Ukoliko je ispit prijavljen za junski ispitni rok, a student nije izašao na polaganje, prijava NE VAŽI u julskom ispitnom roku.
Svečana dodela diploma
Svečana dodela diploma biće održana u subotu 25. juna 2016. godine, za studente koji su diplomirali u prethodnom periodu. Mesto održavanja svečane ceremonije je zgrada Univerziteta Singidunum u Kumodraškoj 261a (nov naziv ulice Bulevar Peke Dapčevića).   I GRUPA – Osnovne i master studije (svi fakuleti)  09:00 - 09:30 - 005 - PREUZIMANJE TOGA 09:30 - 10:00 - 001 - OBLAČENJE TOGA 10:00 - 10:30 - 047 - DODELA DIPLOMA 10:30 - 11:00 - 018 - POTPISIVANJE I SLIKANJE 11:00 - 11:15 - 016 - VRAĆANJE TOGA II GRUPA – Doktori nauka 10:00 - 10:30 - 005 - PREUZIMANJE TOGA 10:30 - 11:00 - 001 - OBLAČENJE TOGA 11:00 - 11:30 - 046 - DODELA DIPLOMA 11:30 - 12:00 - 018 - POTPISIVANJE I SLIKANJE 12:00 - 12:15 - 016 - VRAĆANJE TOGA   Korišćenje toga na ceremoniji svečane dodele je besplatno, a uslov da diplomci prisustvuju svečanoj dodeli jeste da se prijave do četvrtka 23. juna 2016. godine do 18 časova lično u Studentskom servisu ili putem e-mail-a: osnovne studije -  bfersisi@singidunum.ac.rs master studije -  alugonja@singidunum.ac.rs doktorske studije -  dorlic@singidunum.ac.rs Mesta u amfiteatrima za dodelu diploma biće numerisana prema brojevima sa rasporeda prijavljenih.
Upis u prvu godinu akademske 2016/2017. godine
Upis studenata na sve fakultete Univerziteta Singidunum je u toku. Sve informacije se mogu dobiti u studentskom servisu tel: 011/3094-094 ili mejlom na studije@singidunum.ac.rs .   Za on-line prijavu i više informacija posetite: upis.singidunum.ac.rs .   Kandidati mogu izvršiti upis na prvu godinu studija na fakultetima Univerziteta Singidunum: u Beogradu, ul. Danijelova 32, radnim danima od 8 do 16 časova u Studentskom servisu, u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 4a, radnim danima od 9 do 17 časova u Studentskoj službi, u Nišu, ul. Nikole Pašića 28, radnim danima od 8 do 14 časova u Studentskoj službi.   Za upis je potrebno dostaviti: Diplomu i svedočanstva sva 4 razreda srednje škole (original ili overene fotokopije) Dve slike 3.5 x 4.5 cm Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) Dokaz o uplati školarine (minimalno 10%) Dokaz o uplati upisnog materijala (10 EUR) Dokaz o uplati osiguranja (300 din) Za kandidate koji su srednju školu završili u inostranstvu – rešenje o nostrifikaciji diplome od strane Ministarstva prosvete ili potvrda da je dokumentacija predata na razmatranje + fotokopija diplome srednje škole Za kandidate strane državljane - potvrda o uplaćenom zdravstvenom osiguranju u R. Srbiji Za vukovce - overena kopija Vukove diplome    Zvaničan kurs evra za tekući mesec možete pogledati na linku  singidunum.ac.rs/kurs . Tekući račun za sve uplate: 265-1780310001129-52 Poziv na broj: Vaš jedinstveni matični broj (JMBG)
Overa letnjeg semestra
Overa semestra vršiće se u periodu od 10.6.2016. do 20.6.2016. u studentskim službama Univerziteta. Uslov za overu semestra jeste izmiren deo školarine prema ugovoru o studiranju koji je student potpisao prilikom upisa u tekuću školsku godinu.
Međunarodna nedelja u Frankfurtu 2016
Prof. dr Jovan Popesku i prof. dr Lidija Barjaktarović su na poziv Univerziteta primenjenih nauka u Frankfurtu, učestvovali u radu 9. međunarodne nedelje koja je održana od 30. maja do 3. juna 2016. godine. U obimnim i raznovrsnim aktivnostima učestvovalo je 15 nastavnika iz 10 evropskih i vanevropskih zemalja. Prof. Popesku je studentima modula Tourism Management održao predavanja na teme ’’Trends in the Business Travel Market’’ i ’’Trends in Tourist Mobility’’, a prof. Barjaktarović je studentima modula International Business Administration održala predavanja na teme ’’The role of development banks in infrastructure finance in the Republic of Serbia’’ i ’’Infrastructure Finance by Institutional Investors in the Republic of Serbia’’. Naši profesori su učestvovali i u radu simpozijuma ’’Ethics in Academia’’ kao i u aktivnostima povodom ’’Međunarodnog dana’’ u okviru kojeg su predstavljeni svi univerziteti učesnici Međunarodne nedelje. Prof. Popesku i prof. Barjaktarović su imali poseban sastanak sa prof. dr Swenom Schneiderom, dekanom Poslovnog i pravnog fakulteta University of Applied Sciences Frankfurt, koji ih je obavestio da je Univerzitet primenjenih nauka Frankfurt, tokom trajanja Međunarodne nedelje prosledio Univerzitetu Singidunum predlog Memoranduma o razumevanju kojim su definisane osnove za saradnju između dva univerziteta u oblasti razmene studenata i nastavnika kao saradnje u vezi sa izvođenjem pojedinih oblika studija.
Pobednici republičkih takmičenja posetili Univerzitet Singidunum
Pobednici republičkih takmičenja koje je organizovalo Ministarstvo prosvete i Zajednica ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljko-turističkih škola posetili su dana 7. juna 2016. godine Univerzitet Singidunum. Učenicima koji su pokazali najbolje rezultate na republičkim takmičenjima iz računovodstva, statistike, matematike, poslovne ekonomije, osnova ekonomije, trgovinskog poslovanja, besedništva, kreiranja turističkih aranžmana i ugostiteljstva obratili su se prof. dr Goranka Knežević, dekan Poslovnog fakulteta u Beogradu i Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum. Učenici su bili u stručnoj poseti Udruženju banaka Srbije, a svoj boravak u Beogradu su iskoristili da posete Univerzitet Singidunum, kao i Avalu i Kalemegdan gde su im vodiči bili studenti Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment - Nevena Ilić, Sandra Gavrilović i Nikola Baroš. Vladan Nicović, predsednik Upravnog odbora Zajednice ekonomskih škola se zahvalio Univerzitetu Singidunum na pomoći u organizovanju republičkih takmičenja i podršci mladim ekonomistima.
Univerzitet Singidunum © 2016
Univerzitet Singidunum © 2016